L/H Capacity Switch Service

Gratis uw capaciteit op het L-gas interconnectiepunt Hilvarenbeek overzetten naar eender welk H-gas interconnectiepunt.

Productbeschrijving

De productie van L-gas van het Groningenveld in Nederland daalt geleidelijk aan en tegen 2030 zal Nederland de export van L-gas volledig stoppen. Daarom schakelen wij ons Belgisch L-gasnetwerk stilaan om naar een H-gasnetwerk.


Hebt u ongebundelde L-gas ingangscapaciteiten op Hilvarenbeek in uw portfolio?

Dan kunt u op jaarbasis de gewenste capaciteit overzetten naar eender welk H-gas interconnectiepunt.


Hoe boeken?

Eén keer per jaar in mei kunt u deelnemen aan ons onderschrijvingsvenster, vóór de publicatie van de yearly auction op PRISMA.

Hoeveel capaciteit u maximum mag overzetten, bepalen wij op basis van het gedeelte van de L-gasmarkt dat sinds 1 juni 2018 fysiek is omgeschakeld.


Hoe werkt het onderschrijvingsvenster?

  • U krijgt van ons een e-mail met een aanvraagformulier.
  • Vul op ons aanvraagformulier in hoeveel ongebundelde L-gas ingangscapaciteit op Hilvarenbeek u op jaarbasis wilt overzetten naar uw gekozen H-gas interconnectiepunt
  • Stuur het ingevulde aanvraagformulier terug naar info.transport@fluxys.com
  • Boek tijdens de yearly auction op PRISMA de gevraagde capaciteit op uw gekozen H-gas interconnectiepunt voor het gewenste gasjaar.
  • Vervolgens vervangen wij uw bestaande capaciteit door uw nieuwe capaciteit.
  • Ten laatste 7 werkdagen na het afsluiten van de yearly auction in juli ontvangt u het resultaat van het onderschrijvingsvenster.

Deze dienst is gratis, maar er kan u een auction premium aangerekend worden bij het boeken van de nieuwe capaciteit op PRISMA.