Operationele Data

Algemeen Kader

Om vervoersdiensten te onderschrijven moet een partij zich eerst als netgebruiker registreren.
 
Zodra een netgebruiker is geregistreerd, kunnen aanvragen voor vervoersdiensten worden ingediend en op hetzelfde ogenblik kan een netgebruiker zich reeds operationeel voorbereiden door de nodige voorzieningen te treffen.

  • In het BeLux gebied sturen netgebruikers nominaties naar de respectievelijke TSOs in BelgiĆ« (Fluxys Belgium) en in Luxemburg (Creos Luxembourg).
  • Confirmaties en gedetailleerde allocaties per interconnectiepunt of afnamepunt worden door de respectievelijke TSO meegedeeld.
  • Fluxys Belgium en Creos Luxembourg bezorgen de Balancing Operator van het BeLux gebied (Balansys) de geaggregeerde allocatie gegevens van hun net per individuele netgebruiker.
  • De Balancing Operator bezorgt iedere netgebruiker zijn eigen individuele en ook de marktbalanceringsgegevens (geaggregeerde gegevens van alle netgebruikers) van het heel BeLux gebied.

Meer informatie over het BeLux gebied

 

 

Edig@s Berichten

Ontwikkeld om operationele gegevens uit te wisselen zoals :

  • Nominatie 
  • Confirmatie
  • Allocatie
  • Balanceringsgegevens op een gestandaardiseerde manier tussen Netgebruikers, TSOs of Balanceringsoperatoren

Al deze berichten hebben hun specifieke structuur. De volgende files bevatten voorbeelden die gebruikt dienen te worden voor nominatie, confirmatie, allocatie en balanceringsberichten, samen met :

  • Relevante informatie over de opbouw van de berichten, en
  • Een lijst van Edig@s and EIC-codes van de interconnectie punten en de afname-punten van de Belgische markt 

Berichten om gegevens uit te wisselen tussen netgebruiker en TSO (Belgisch grondgebied) :

Examples   
EIC & Edig@s Codes List - Setup messages

 

Eenzijdige nominatie

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de rollen van de vervoersnetbeheerders (TSO) op de interconnectiepunten (IP) in het kader van een eenzijdige nominatie.

IP   Actief TSO   Passief TSO
VIP BENE
Hilvarenbeek
  GTS  

Fluxys Belgium

Eynatten 1   

Gascade 

 

Fluxys Belgium

Eynatten 2  

Fluxys TENP

OGE

Thyssengas

 

Fluxys Belgium

Virtualys
Blaregnies L 

 

GRTgaz

 

Fluxys Belgium

IZT   

Fluxys Belgium

  Interconnector UK Ltd 

Electronisch Data Platform

De TSO (Fluxys Belgium) en Balancing Operator (Balansys) van het BeLux gebied geven netgebruikers toegang tot hun respectievelijke Electronisch Data Platform (EDP). TSO en Balancing Operator bieden voor commerciële, operationele en regulatoire doeleinden verschillende toegangsrechten tot hun EDP :

Publieke gegevens zijn gegevens beschikbaar gesteld zonder enige toegangsbeperking,
Private gegevens zijn gegevens beschikbaar gesteld aan een specifiek netgebruiker, met beperkte toegang in functie van de toegangsrechten die aan deze gebruiker werden toegekend.


Twee verschillende EDPs zijn beschikbaar:

EDP van Fluxys Belgium (TSO)   EDP van Balansys (Balancing Operator)


Om toegang te krijgen tot het EDP van de TSO dient de netgebruiker:

Er is een gebruikshandleiding beschikbaar, samen met een overzicht en technische details van alle rapporten die gedownload kunnen worden, release notes die een overzicht geven van de wijzigingen wanneer er een nieuw update is van het EDP,  een lijst met product codes gebruikt voor de facturen en ook nog een beschrijving van het codificatie systeem dat gebruikt wordt bij de referenties voor de meetgegevens.

 

TSO

Gebruikshandleiding 

Downloads (vanaf 09/06/2021)

Downloads (vanaf 15/09/2021)

Release notes (versie 5.38)

Release notes (versie 5.39)

Codificatie voor de referenties voor de meetgegevens (update 01/09/2018) 

Productcodes voor de facturen (vanaf 15/04/2021)

Nieuwe conventie voor decimaal scheidingsteken voor private EDP rapporten

Nieuwe conventie voor publieke rapporten (vanaf 15/09/2021)

 

Toegang nodig tot het EDP van Balansys?

Facturen op EDP 

Details over de gepubliceerde facturen op ons EDP vindt u hieronder:

Implementatie van de goedgekeurde Vervoerstarieven voor 2020 (in het Engels)

XSD en XML formaat (vanaf 17/03/2021)

Video voor conversie XML naar Excel

 

Alle operationele informatie voor CREOS is beschikbaar hier

Your point of contact