Algemene Voorwaarden voor aansluiting op het Belgisch netwerk

Teken een Standaard Aansluitingsovereenkomst en sluit uw site aan op ons gasnetwerk.

De Standaard Aansluitingsovereenkomst

  • Formaliseert de contractuele band tussen Fluxys Belgium en u, onze eindklant.
  • Bepaalt de rechten en plichten van beide partijen over de aardgasaansluiting.
  • Blijft van kracht zolang de aansluiting fysiek bestaat, ook al neemt u geen aardgas meer af.
  • Is voor alle aangesloten bedrijven dezelfde.
  • De CREG heeft de laatste versie goedgekeurd op 31 januari 2019.

Standaard Aansluitingsovereenkomst

 

10 bijlages aan de Standaard Aansluitingsovereenkomst

De operationele procedures

  • Omvatten de regels en richtlijnen die op ieder moment moeten worden nageleefd.
  • Zijn identiek voor alle aangesloten bedrijven.

Wat komt er allemaal aan bod?

Onder meer de technische specificaties en de operationele procedures voor een aardgasontvangststation en de manier waarop de afgenomen hoeveelheden worden bepaald.

De Toewijzingsovereenkomst (Allocation Agreement) via een voorbeeld.

  • Bepaalt de regels voor het toewijzen van de gemeten afnamehoeveelheden aan uw aardgasleverancier(s).
  • Is ook een onderdeel van het Standaard Vervoerscontract tussen uw aardgasleverancier(s) en ons.
  • U en uw aardgasleverancier(s) moeten de toewijzingsovereenkomst goedkeuren.

Het liggingsplan waarop het punt staat aangeduid waar onze verantwoordelijkheid voor de installaties overgaat naar uw bedrijf.

Lees meer over: het liggingsplan

Het certificaat van overeenstemming bevestigt de conformiteit van de aardgasinstallaties stroomafwaarts van het aansluitingspunt met onze infrastructuur.

Het inbedrijfstellingsrapport beschrijft de meetapparatuur in het aardgasontvangststation van het aangesloten bedrijf.

Het contactformulier dat u moet invullen en een formulier met onze gegevens.

Invulformulier Contact Details

De aardgasspecificaties: de algemene specificaties waaraan het geleverde aardgas moet voldoen.

Lees meer over: de aardgasspecificaties

Waarborg van uw bedrijf als het om een nieuwe aansluiting gaat.

De inventaris van de installaties van de netbeheerder op uw site.

Schema van mogelijke gevallen van een aardgasontvangststation.

 

Raadpleeg het document: Bijlages bij de Standaard Aanslutingsovereenkomst

X

Deze website gebruikt cookies

Cookies zijn kleine bestanden die de server van deze site opslaat op de harde schijf van uw computer als u deze site bezoekt. Door de code in de cookie wordt de computer bij een later bezoek herkend.

De cookie wordt gebruikt om uw locatie en taalkeuze op te slaan zodat u bij een volgende bezoek onmiddellijk op de site in de taal van uw keuze komt.

Cookiebeleid
OK