Fluxys LNG Market Consultation 43

2020 - Fluxys LNG : Consultatie 43 en Info Sessie

Op 11 mei 2020, Fluxys LNG lanceerde Fluxys LNG een marktconsultatie over enkele aanpassingen in de regulatoire documenten in verband met :

  • introductie van een nieuw type vaste hervergassingcapaciteit
  • kleinschalige aanmeerrechten hernoemen tot stand-alone aanmeerrecht
  • het afstemmen van de LNG Terminalling Agreement op andere contracten
  • technische wijzigingen in de regulatoire documenten
  • update van de LNG-tarieven voor het gebruik van de LNG Zeebrugge-terminal

 

Het volgend document vat de wijzigingen samen (enkel beschikbaar in het Engels): One page note

Het volgende document beschrijft de voorgestelde tariefaanpassingen (enkel beschikbaar in het Engels): Consultation document 

 

Consultatiedocumenten :

LNG Access Code (Track changes)
LNG Terminalling Agreement
LNG Terminalling Programme
Annex A - Tariff sheet  

 

Info Sessie

Het volgende document werd gepresenteerd tijdens de Info Sessie op 18 mei 2020. 

 

Huidige status van de consultatie

Step 1 finished
Uitnodiging om deel te nemen Herziening na commentaren Goedkeuring CREG Aangepaste documenten

 

Consultatierapport

Het Consultatierapport (enkel in het Engels) geeft een overzicht van de voornaamste commentaren: Consultatierapport 43

 

CREG Beslissingen

De beslissingen (B)2099 en (B)657G/19 worden op de CREG website gepubliceerd.