Fluxys Belgium Marktconsultatie 40

2019 - Marktconsultatie 40 - Opslagstarieven voor periode 2020-2023

Vanaf 2 tot 20 september 2019 organiseerde Fluxys Belgium een marktconsultatie over de Opslagstarieven van toepassing voor de periode 2020-2023. 

Het volgende document beschrijft de voorgestelde aanpassingen: Consultatiedocument

Huidige status van de consultatie

Step 1 finished
Uitnodiging om deel te nemen Herziening na commentaren Goedkeuring CREG Aangepaste documenten

Consultatierapport

Het Consultatierapport (enkel in het Engels) geeft een overzicht van de voornaamste commentaren: Consultatierapport 40

Beslissing van de CREG

De beslissing (B)656G/43 is gepubliceerd op de CREG website.