Operationele Data

Algemeen Kader

Om vervoersdiensten te onderschrijven moet een partij zich eerst als netgebruiker registreren.
 
Zodra een netgebruiker is geregistreerd, kunnen aanvragen voor vervoersdiensten worden ingediend en op hetzelfde ogenblik kan een netgebruiker zich reeds operationeel voorbereiden door de nodige voorzieningen te treffen.

  • In het BeLux gebied sturen netgebruikers nominaties naar de respectievelijke TSOs in België (Fluxys Belgium) en in Luxemburg (Creos Luxembourg).
  • Confirmaties en gedetailleerde allocaties per interconnectiepunt of afnamepunt worden door de respectievelijke TSO meegedeeld.
  • Fluxys Belgium en Creos Luxembourg bezorgen de Balancing Operator van het BeLux gebied (Fluxys Belgium) de geaggregeerde allocatie gegevens van hun net per individuele netgebruiker.
  • De Balancing Operator bezorgt iedere netgebruiker zijn eigen individuele en ook de marktbalanceringsgegevens (geaggregeerde gegevens van alle netgebruikers) van het heel BeLux gebied.

Meer informatie over het BeLux gebied

 

Edig@s Berichten

Ontwikkeld om operationele gegevens uit te wisselen zoals :

  • nominatie 
  • confirmatie
  • allocatie
  • balanceringsgegevens op een gestandaardiseerde manier tussen Netgebruikers, TSOs of Balanceringsoperatoren.

Al deze berichten hebben hun specifieke structuur. De volgende files bevatten voorbeelden die gebruikt dienen te worden voor nominatie, confirmatie, allocatie en balanceringsberichten, samen met :

  • Relevante informatie over de opbouw van de berichten, en
  • Een lijst van Edig@s and EIC-codes van de interconnectie punten en de afname-punten van de Belgische markt 

Berichten om gegevens uit te wisselen tussen netgebruiker en TSO (Belgisch grondgebied) :

Examples   
EIC & Edig@s Codes List - Setup messages    

Berichten om gegevens uit te wisselen tussen Netgebruiker en Balancing Operator (BeLux grondgebied) :

Examples         
Setup messages 

 

Eenzijdige nominatie

In overeenstemming met artikel 4.2.1. van Bijlage C1 van het Toegangsreglement voor Vervoer geeft onderstaande tabel een overzicht van de rollen van de vervoersnetbeheerders (TSO) op de interconnectiepunten (IP) in het kader van een eenzijdige nominatie.

IP

TSO

ROL

Zelzate 1
's-Gravenvoeren
Hilvarenbeek
Zandvliet H

Fluxys Belgium

GTS

Passief

Actief

Eynatten 1

Fluxys Belgium

Gascade

Passief

Actief

Eynatten 2

Fluxys Belgium

OGE / Fluxys TENP / Thyssengas

Passief

Actief

Virtualys
Blaregnies L

Fluxys Belgium

GRTgaz

Passief

Actief

IZT

Fluxys Belgium

Interconnector UK Ltd

Actief

Passief

 

Electronisch Data Platform

De TSO (Fluxys Belgium) en Balancing Operator (Fluxys Belgium) van het BeLux gebied geven netgebruikers toegang tot hun respectievelijke Electronisch Data Platform (EDP). TSO en Balancing Operator bieden voor commerciële, operationele en regulatoire doeleinden verschillende toegangsrechten tot hun EDP :

Publieke gegevens zijn gegevens beschikbaar gesteld zonder enige toegangsbeperking,
Private gegevens zijn gegevens beschikbaar gesteld aan een specifiek netgebruiker, met beperkte toegang in functie van de toegangsrechten die aan deze gebruiker werden toegekend.

 

Twee verschillende EDPs zijn beschikbaar:

 

EDP van de TSO 

EDP van de Balancing Operator

 

Om toegang te bekomen tot deze EDPs dient de netgebruiker :

 

Voor beide EDPs, is er een gebruikshandleiding beschikbaar, samen met een overzicht en technische details van alle rapporten die gedownload kunnen worden, release notes die een overzicht geven van de wijzigingen wanneer er een nieuw update is van de EDPs, een lijst met product codes gebruikt voor de facturen en voor de EDP van de TSO ook nog een beschrijving van het codificatie systeem dat gebruikt wordt bij de referenties voor de meetgegevens.

TSO

Gebruikshandleiding
Downloads (update 17/04/2019)
Release notes (versie 5.28)
Productcodes voor de facturen (update 01/07/2018) 
Codificatie voor de referenties voor de meetgegevens (update 01/09/2018)

Balancing Operator

Gebruikhandleiding
Downloads (upate 18/05/2017)
Release notes (versie 1.2)
Productcodes voor de facturen (update 01/01/2019)

 

Facturen op EDP

Sinds 1 juli 2018 heeft Fluxys Belgium zijn facturen vereenvoudigd door de factuurcycli op elkaar af te stemmen en stelt nu ook zijn facturen ter beschikking in een gebruiksvriendelijk XML-formaat. Meer details over deze wijzigingen :

Factuurvereenvoudiging
XSD and XML formaat (update 01/01/2019)
Video voor conversie XML naar Excel

 

Alle operationele informatie voor CREOS is beschikbaar hier

Your point of contact
X

Deze website gebruikt cookies

Cookies zijn kleine bestanden die de server van deze site opslaat op de harde schijf van uw computer als u deze site bezoekt. Door de code in de cookie wordt de computer bij een later bezoek herkend.

De cookie wordt gebruikt om uw locatie en taalkeuze op te slaan zodat u bij een volgende bezoek onmiddellijk op de site in de taal van uw keuze komt.

Cookiebeleid
OK