Waterstof & CO2 Transmission en Terminalling

Hydrogen and carbon infrastructure for Belgium

Action speaks louder than words. In our core business of gas infrastructure, we are pressing ahead to reconfigure our assets in Belgium to help achieve climate neutrality in 2050.

Based on our experience with natural gas, we are joining forces with industry and our other stakeholders to develop as from 2025 our infrastructure into 3 complementary systems for transporting:

 • methane (in which carbon-neutral biomethane and synthetic methane increasingly will replace quantities of natural gas),
 • hydrogen and
 • carbon

As we make the gas system accommodate carbon-neutral energy carriers and the circular use of captured carbon, we unlock new solutions for the industry in its efforts to achieve sustainable recovery and growth.

Hydrogen and carbon demand and supply levels in specific clusters need to be matched. Via mutual exchanges between different interested parties (suppliers and offtakers) several promising infrastructure proposals are launched.

Hydrogen

 

 

Following the Request For Information and the Matchmaking phase, the market shows a mature need for an open access H2 infrastructure in different areas.

 

More information on our Hydrogen infrastructure proposals

 

 

Carbon

 

 

 

 

Following the Request For Information the market shows a mature need for an open access CO2 infrastructure in specific areas.

 

More information on our Carbon infrastructure proposals

 

 

Please also still feel free to complete the Request for information if you wouldn’t have done so far or if your internal process is still ongoing. We will be integrating your responses on a rolling basis as they continue to come in and keep finetuning our infrastructure mapping.


Uw input is belangrijk: lopende marktbevraging om de waterstof- en CO2-infrastructuur voor België vorm te geven


Neem deel aan onze informatieronde

Wilt u weten hoe we tot deze voorstellen kwamen?

 • Infosessie 26/01/2021
  Mogelijke gebruikers van de waterstof- en CO2-infrastructuur werden uitgenodigd op onze infosessie op 26/01/2021. Tijdens de sessie hebben we de grote lijnen van onze aanpak, het commerciële proces en de technische oriënteringen uiteengezet.

  Lees meer
 • Informatieronde
  We vroegen mogelijke gebruikers van de waterstof- en/of CO2-infrastructuur om een vragenlijst in te vullen. Met de informatie uit de vragenlijst kunnen we een duidelijk overzicht krijgen van de manier waarop de marktbehoeften geografisch en in de tijd evolueren.

  De input die we uit de antwoorden verzamelden, is ons instrument om een duidelijk overzicht te ontwikkelen van de manier waarop de marktbehoeften geografisch en in de tijd evolueren.

  Lees meer
 • Verzamelen en bundelen
  Dit is het consolideren en bundelen van de verzamelde resultaten via de antwoorden uit de informatieronde. Bilaterale uitwisselingen met de marktspelers hebben ons geholpen ons begrip van de marktbehoeften te vergroten.

  Lees meer
 • Vraag en aanbod samenbrengen
  Uitgaande van de verzamelde gegevens benaderen we deelnemers om hen de mogelijkheid te bieden onderling contact op te nemen om hun vraag naar en aanbod van zowel waterstof als CO2 met elkaar overeen te stemmen.

  Lees meer
 • Infrastructuurvoorstellen
  Dit is het actualiseren van de ontwikkelingen in de waterstof- en CO2-markten terwijl we waterstof- en CO2-infrastructuurvoorstellen doen op basis van de geïdentificeerde marktinteresse en het met elkaar overeenstemmen van de vraag naar en het aanbod van waterstof en CO2 in specifieke clusters.

  Lees meer