Fluxys Belgium

Noodnummers: 0800 90 102 of 02 282 70 03 - Neem contact met ons op bij een incident met of in de nabijheid van onze aardgasvervoersinfrastructuur

Producten en diensten

Vervoer en tradingdiensten

Klanten kunnen bij ons leidingcapaciteit reserveren om aardgas aan eindgebruikers in België te leveren of van grens tot grens te vervoeren voor levering elders in Europa. We bieden ook tradingdiensten aan die het klanten mogelijk maken gas te kopen en te verkopen op de Belgische gashandelsplaatsen.

Meer info

Hoe word ik klant?

LNG-oplossingen

Op de LNG-terminal in Zeebrugge verkopen we capaciteit om LNG-schepen te lossen of te laden, LNG op te slaan en LNG te hervergassen om in het net te vervoeren. Op de terminal kunnen klanten ook LNG-tankwagens laden voor breakbulkverdeling. Daarnaast verkopen we in de haven van Antwerpen ook capaciteit om schepen te bevoorraden die LNG gebruiken als brandstof.

Meer info

Hoe word ik klant?

Opslagmogelijkheden

Onze opslagmogelijkheden in de installatie van Loenhout bieden onze klanten flexibiliteit: ze kunnen buffercapaciteit gebruiken om de continuïteit van de bevoorrading van eindverbruikers te waarborgen en ze kunnen er hun activiteiten op de gashandelsplaatsen mee ondersteunen.

Meer info

Hoe word ik klant?

Onafhankelijke beheerder

We zijn de onafhankelijke beheerder van het vervoersnet voor aardgas onder hoge druk, de opslaginfrastructuur voor aardgas en de LNG-terminal in Zeebrugge. We combineren onze expertise met nauwe interactie met onze klanten om kwaliteitsvolle diensten aan te bieden voor hun leveringen in België en de markten verderop.

Lees meer

Memorandum 2019

Gasinfrastructuur heeft een sleutelrol in het terugdringen van de broeikasgasemissies en de luchtvervuiling. Om de gasinfrastructuur in België ten volle zijn rol in de energietransitie te kunnen doen spelen, moet in de volgende regeerperiode snel werk worden gemaakt van efficiënte en realistische beleidsmaatregelen.

Lees meer


Lokale Overheden

Lokale overheden hebben belangrijke hefbomen in handen om vandaag voor hun inwoners de luchtkwaliteit te verbeteren en de CO2-uitstoot te verlagen. Ze spelen een cruciale rol bij het uittekenen en uitvoeren van de onafwendbare energietransitie.

Lees meer

Jobs

Onze missie: vooruitgaan met de energietransitie. Doe mee en je komt terecht in een uitdagende werkomgeving waar inzet, teamwerk, wendbaarheid en continu zoeken naar betere werkmethodes centraal staan. We stimuleren persoonlijke groei en ontplooiing binnen je carrière door aangepaste leer- en ontwikkelingspaden aan te bieden en we reiken jou de middelen aan om de snel veranderende behoeften van de huidige werkvloer de baas te blijven.

Ga naar jouw kansen

Sterke financiële positie

We zetten ons in om gemakkelijk, transparant en tijdig inzicht te geven in onze financiële situatie en om onze huidige en potentiële investeerders een duidelijk beeld van onze onderneming te geven. Onze strategie, ons sterk bedrijfsmodel, ons coherent dividendbeleid en onze sterke financiële positie met een goede kredietwaardigheidsscore boezemen al vele jaren vertrouwen in bij aandeelhouders, financiële instellingen en investeerders.


Kerncijfers

31.12.2019 31.12.2018
Resultatenrekening in duizenden euro
Bedrijfsopbrengsten 530.995 503.246
EBITDA* 297.337 278.382
EBIT* 134.841 120.601
Nettowinst 69.498 54.469


Meer financiële info

Sterk bestuur

Fluxys Belgium heeft alle bepalingen inzake deugdelijk bestuur aangenomen om ervoor te zorgen dat de aandeelhouders eerlijke en relevante informatie krijgen. Wat onze klanten betreft, zorgen we voor een niet-discriminerende en vertrouwelijke omgang met alle gebruikers van onze infrastructuur aan de hand van ons nalevingsprogramma.

Lees meer