Mei 2019 absolute recordmaand voor LNG-terminal Zeebrugge

In mei 2019 meerden maar liefst 13 schepen aan op de LNG-terminal in Zeebrugge: een nieuw maandrecord sinds de ingebruikneming van de installatie in 1987. Het laden van LNG-tankwagens bereikte eveneens een recordniveau.


Grootschalig LNG

  • Lossen – 6 conventionele LNG-schepen losten op de terminal in Zeebrugge hun LNG voor tijdelijke opslag en daaropvolgende hervergassing en uitzending in het vervoersnet voor levering in Noordwest-Europa. In 2019 werden In de periode tot eind mei 30 ladingen gelost: drie keer meer dan in dezelfde periode vorig jaar.
  • Overslag – 3 ijsbreker/LNG-schepen sloegen hun LNG-lading rechtstreeks over naar conventionele LNG-schepen.

Kleinschalig LNG

  • Laden van kleine schepen – 1 LNG-bunkerschip, de Cardissa, kwam aan de tweede steiger laden voor de bevoorrading van LNG als scheepsbrandstof. Het was de 9e laadbeurt van een LNG-bunkerschip in 2019.
  • Laden van LNG-tankwagens – Het tweede laadstation dat in 2018 werd gebouwd, is sinds 2019 volledig in gebruik en tekende in mei een record van 194 laadbeurten op.