Gas & Innovatie

  Vooruit met de energietransitie

  Fluxys is vastberaden om de energietransitie vlot te laten verlopen. Aangezien aardgas en groen gas een belangrijke rol spelen in het realiseren van een koolstofneutrale economie en een betere luchtkwaliteit, is onze gasinfrastructuur essentieel voor een geslaagde en vlotte energietransitie. Onze infrastructuur vormt een onmisbare aanvulling op de elektriciteitsinfrastructuur en vormt een hoeksteen voor zekere, duurzame en betaalbare energiesystemen.

  Betaalbaar

  Door gasinfrastructuur in te zetten om de energietransitie waar te maken, kunnen enorm veel kosten worden bespaard. Een omvattende studie door energieconsultant Ecofys stelde vast dat het gebruik van groen gas in de bestaande gasinfrastructuur in de EU in 2050 ongeveer €140 miljard goedkoper kan zijn op jaarbasis dan een toekomstig energiesysteem zonder groen gas.

  Duurzaam

  De gasinfrastructuur van vandaag voorziet de maatschappij van een energie met de laagste impact op het klimaat en de gezondheid van alle fossiele brandstoffen. Nu de gasinfrastructuur wordt aangepast om groeiende volumes groen gas te vervoeren, dient ze als een uiterst efficiënt platform voor een koolstofneutraal energiesysteem.

  Betrouwbaar

  Gasinfrastructuur heeft een enorme capaciteit om energie op te slaan en te vervoeren, én daarbovenop grote hoeveelheden piekcapaciteit te leveren. Zo geeft ze het energiesysteem de nodige veerkracht om het hoofd te bieden aan de grote hoeveelheden energie en piekcapaciteit voor verwarming, elektriciteitsproductie en back-up van variabele stroomproductie.

  Naar een dubbele omschakeling

  Aardgas heeft het beste emissieprofiel van alle fossiele brandstoffen. De omschakeling van energiebronnen met hoge emissies naar aardgas naast hernieuwbare elektriciteit is essentieel om onmiddellijk de impact van verwarming, elektriciteitsproductie, mobiliteit en industrie op het klimaat en de gezondheid te verlagen. Tegelijkertijd moet de gasinfrastructuur geleidelijk aan overschakelen naar groeiende hoeveelheden groen gas zoals biomethaan, synthetisch gas en groen waterstof.

   

  Vorm geven aan het energiesysteem van de toekomst

  Platform voor koolstofneutrale energie

  Fluxys verbindt zich ertoe het energielandschap te innoveren naar een systeem waarin gasinfrastructuur dient als een platform voor een koolstofneutraal systeem waarin groen gas naast aardgas synergieën bevorderen met het elektriciteitssysteem.


  Gas voor mobiliteit

  In Europa rijden momenteel ongeveer 1,3 miljoen voertuigen op gas en het groeiend aantal tankstations volgt de groeiende vraag.

  • Gecomprimeerd aardgas (compressed natural gas - CNG) voor personenwagens, bussen en lichte bedrijfsvoertuigen: CNG-voertuigen zijn een mooie aanvulling op elektrische voertuigen aangezien ze meer autonomie hebben en goedkoper rijden. Zo wordt schoner rijden toegankelijk voor een breder publiek.
  • Vloeibaar aardgas (liquefied natural gas - LNG) voor zware vrachtwagens en schepen: LNG en bio-LNG zijn een belangrijk alternatief om transport per schip en over de weg duurzamer te maken.

  Biomethaan

  Biomethaan is groen gas dat wordt gewonnen uit organisch afval en dat wordt opgewerkt om zoals aardgas in het netwerk te worden vervoerd voor verwarming, elektriciteitsproductie en mobiliteit.

  Meer over groen gas op Kanaal Z

  Power-to-gas

  Power-to-gas-technologie zet elektriciteit om in koolstofneutraal groen waterstof of synthetisch methaan. Het is de essentiële tussenschakel om de complementariteit tussen elektriciteit en gas te laten spelen: gasnetwerken vangen de overschotten groene stroom op die anders verloren zou gaan, en vervoeren die als gas naar een opslagplaats of leveren die voor verwarming, mobiliteit of industriële processen.

  Koolstofafvang en gebruik/opslag (CCUS)

  Voor een deel van de industriële processen en voor elektriciteitsproductie zijn fossiele brandstoffen momenteel de enige optie. Het koolstof dat van die processen wordt afgevangen, kan worden gerecycleerd in producten zoals polymeren of staal en voor de productie van synthetisch gas met power-to-gas. Wanneer recyclage van koolstof niet haalbaar is, kan het in opslag worden gehouden bijvoorbeeld in lege gas- of olievelden.

  Onze initiatieven

  Laden van LNG-tankwagens

  We investeren in de ontwikkeling en uitbreiding van de mogelijkheden om LNG-tankwagens te laden in de LNG-terminals van Zeebrugge en Duinkerke.

  LNG-bunkering in de Antwerpse haven

  In de Antwerpse haven bieden we installaties aan voor de bunkering van tankwagen naar schip en daarnaast investeren we ook in een bunkeringponton om er bunkering van schip tot schip aan te bieden.

  Power-to-gas

  Fluxys werkt samen met Eoly (Colruyt Group) en Parkwind aan een haalbaarheidsstudie voor een power-to-gas installatie op industriële schaal om 25 MW elektriciteit uit windenergie om te zetten naar groen waterstof. Het project krijgt de steun van het federale Energietransitiefonds.

  LNG-tankstations

  We ondersteunen de ontwikkeling van LNG als brandstof voor zware vrachtwagens: investering samen met vervoersbedrijf Mattheeuws in LNG-tankstations in Veurne en meer recent in Houdeng.

  Middelgrote LNG-terminal in Rostock, Duitsland

  Fluxys en Novatek slaan de handen in elkaar om een middelgrote LNG-terminal te bouwen en te exploiteren om het potentieel van LNG als koolstofarm alternatief voor zware stookolie, diesel en LPG te ontsluiten in Noord- en Centraal-Europa en in de regio rond de Baltische Zee.

  Haven van Antwerpen CCUS

  Fluxys en de Haven van Antwerpen bundelen de krachten voor een haalbaarheidsstudie over het afvangen koolstof in de industrie in de haven en daarna via leiding te vervoeren en tot slot het gas te hergebruiken of op te slaan. Als de studie positieve resultaten geeft, zullen we concrete projecten samen promoten.

  LNG-bunkerschip

  We zijn partner in een LNG-bunkerschip met Zeebrugge als thuishaven dat LNG-bunkeringdiensten van schip tot schip aanbiedt aan het groeiend aantal schepen dat op LNG vaart in de Noordzee.

  Innovatieve verwarmingstechnologie

  Fluxys is partner geworden in BoostHEAT om het bedrijf bij te staan bij de commercialisering van zijn zeer innovatieve thermodynamische verwarmingsketel die aardgas of groen gas combineert met hernieuwbare energie uit de omgeving.

  Ontwikkeling van groen gas 

  Fluxys, de Belgische gasfederatie gas.be en distributienetbeheerders stellen een register op met certificaten van oorsprong waarmee verbruikers om het even waar in België groen gas kunnen kopen.

  Groen gas register

  Garanties van oorsprong