Bouwen aan de waterstof- en CO2-infrastructuur voor België: informatieronde

  Coöperatief commercieel proces

  De ontwikkeling van de waterstof- en CO2-infrastructuur voor België vraagt vele jaren van nauwgezette planning, ombouw en nieuwbouw. We willen de markt zo goed mogelijk faciliteren en zijn daarom gestart met een uitgebreid commercieel proces. We willen daarin de krachten bundelen met de industrie en andere stakeholders om ervoor te zorgen dat de vereiste capaciteiten beschikbaar komen zoals nodig en met voldoende schaalvoordeel. Tegelijk zien we erop toe dat de infrastructuurontwikkeling gecoördineerd verloopt met een coherente langetermijnplanning horizon 2050.

  1. Infosessie. Mogelijke gebruikers van de waterstof- en CO2-infrastructuur werden uitgenodigd op onze infosessie op 26/01/2021. Tijdens de sessie hebben we de grote lijnen van onze aanpak, het commerciële proces en de technische oriënteringen uiteengezet.

  Download de presentatie van de infosessie (PDF 1MB)

  Bekijk de opname van de infosessie

  Download de Q&A van de infosessie (PDF 216KB)

  Download de kwaliteitsspecificatievoorstellen voor waterstof en CO2 (PDF 128KB)

  2. Informatieronde: vragenlijst. We vragen mogelijke gebruikers van de waterstof- en/of CO2-infrastructuur om een vragenlijst in te vullen. Met de informatie uit de vragenlijst kunnen we een duidelijk overzicht krijgen van de manier waarop de marktbehoeften geografisch en in de tijd evolueren (zie hieronder).

  3. Verzamelen en bundelen. In de volgende stap bundelen we alle input uit de informatieronde.

  4. Eerste voorstel van clusters. Met alle gebundelde en geconsolideerde input doen we de markt een eerste voorstel van clusters. Dat is een ontwerpvoorstel voor de specifieke infrastructuur die in een of meer clusters vereist is en die later verder kan ontwikkelen op het ritme van de vraagevolutie.

  Informatieronde: vragenlijst

  Als potentiële gebruiker van de waterstof- en/of koolstofinfrastructuur vragen we u om een vragenlijst in te vullen. De input die we uit het geheel van de antwoorden verzamelen is ons instrument om een duidelijk overzicht te ontwikkelen van de manier waarop de marktbehoeften geografisch en in de tijd evolueren. Uitgaande van uw antwoorden kunnen we ook bilaterale gesprekken met u aanknopen en technische oriëntaties bespreken.

  Ga naar de online vragenlijst

  Download de vragenlijst (PDF 205KB)

  Vragenlijst: niet-bindend. De vragenlijst is niet-bindend: door de vragenlijst in te vullen verbindt uw bedrijf zich op geen enkele manier tot toekomstige diensten van Fluxys Belgium.

  Geheimhoudingsovereenkomst. Alle informatie die u met ons deelt via de vragenlijst wordt als vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de geheimhoudingsovereenkomst hieronder. Wilt u die geheimhoudingsovereenkomst formaliseren, dan hoeft u het document alleen maar in te vullen, te ondertekenen en terug te sturen naar info.hydrogen-carbon-transport@fluxys.com voordat u de vragenlijst invult.

  Download de geheimhoudingsovereenkomst (DOC 44KB)


  Verzamelen en bundelen

  We gaan nu over op het consolideren en bundelen van de reeds verzamelde resultaten via de antwoorden op de vraag om informatie van tal van marktspelers die actief zijn in verscheidene segmenten. Bilaterale uitwisselingen met deze marktspelers zullen ons helpen ons begrip van de marktbehoeften te vergroten en een kaart op te stellen voor de gasinfrastructuur van morgen voor een koolstofneutraal België.

  Het consolideren en bundelen is een continu proces. Het staat u dus vrij uw vraag om informatie nog te vervolledigen mocht u dat nog niet hebben gedaan of als uw interne proces nog loopt. We zullen uw antwoorden continu integreren naarmate ze binnenkomen en het proces om onze infrastructuur in kaart te brengen, blijven verfijnen.