BioLNG te Zeebrugge

Sinds 12 december 2020 is de LNG-terminal in Zeebrugge gecertificeerd volgens het ISCC-framework, waardoor de terminal deel kan uitmaken van een BioLNG-toeleveringsketen.

Sinds 1 januari 2021, en zolang er geen gereguleerde BioLNG-dienst beschikbaar is (verwacht eind 2021), is de omzetting van een biomethaancertificaat in een BioLNG-certificaat op de LNG-terminal van Zeebrugge mogelijk volgens onderstaande principes.

 

Vloeibaarmakingsproces

Op de LNG-terminal van Zeebrugge worden in de processtroom twee kleine (her) liquefactie-eenheden, recondensors genoemd, gebruikt voor hervergassing. In die recondensors zorgt het fysieke contact tussen cryogeen LNG en gasvormig aardgas ervoor dat het gas kan worden afgekoeld en vloeibaar gemaakt.

 

Het LNG dat de recondensors verlaat, kan ofwel terugkeren naar de LNG-opslagtanks ofwel worden gepompt en opnieuw worden vergast (in vaporisers) voordat het wordt geïnjecteerd in het stroomafwaartse hogedruktransmissienet.

 

 


LNG uit de reservoirs kan in (kleine) schepen worden geladen via de terminal jetties of kan ook via de beschikbare laadstations geladen worden in containers en vrachtwagens.

 

Van biomethaan tot BioLNG

Met dit technische proces kunnen terminalgebruikers een biomethaancertificaat in een BioLNG-certificaat omzetten. De mogelijkheid om certificaten van deze conversie om te zetten hangt samen met het gebruik van de recondensor en in overeenstemming met de principes van massabalans (cfr. Richtlijn hernieuwbare energie). Aangezien de vraag om biomethaancertificaten om te zetten in BioLNG-certificaten groter kan zijn dan de capaciteit van de recondensors, dient er een transparante en niet-discriminerende vraagprocedure en toewijzingsregels voorzien te worden.

Het eisen van de mogelijkheid om de certificaten om te zetten sluit de daadwerkelijke overdracht van de moleculen van het net naar de terminal uit. De huidige overdracht van de moleculen kan worden bereikt door gas tegen te nomineren op de hervergaste stromen. Een shipper is verantwoordelijk voor het afstemmen van de certificaten op zijn massabalans.

 

Toewijzingsprocedure

Terminalgebruikers kunnen een aanvraag voor BioLNG sturen naar info.lng@fluxys.com gebruikmakend van dit aanvraagformulier.

De mogelijkheid om de certificaten te omzetten wordt als volgt toegewezen:

  • In eerste prioriteit zullen terminalgebruikers die hun vraag naar BioLNG in de eerste week van een kwartaal hebben verstuurd, pro-rata van hun vraag worden toegewezen;
  • In tweede prioriteit zullen terminalgebruikers die hun vraag naar BioLNG na de eerste week van een kwartaal hebben verstuurd, worden toegewezen op volgorde van ontvangen vraag.

Fluxys LNG zal via een toewijzingsformulier de deelnemende terminalgebruikers zo snel mogelijk op de hoogte brengen van hun toegewezen hoeveelheden. De toegewezen hoeveelheden zullen worden gerapporteerd in een kwartaalrapport, die tien (10) werkdagen na het einde van het kwartaal zal worden verstuurd.

Indicatieve beschikbaarheid van BioLNG-certificaten die kunnen worden afgegeven: 643 738 MWh (op 21/09/2021).

Voorbeeld (hypothetisch):

 

 

 

 

Goed om te weten

Om deel te nemen in dit proces, dient u: