Betaalbaar, Betrouwbaar & Duurzaam

Gas voor een betaalbaar energiesysteem

Vele lokale overheden hebben in het kader van het Europees Burgemeestersconvenant al ambitieuze actieplannen ingediend. Die actieplannen beantwoorden aan de verwachtingen van hun burgers voor een betere luchtkwaliteit en minder CO2. Daarvoor zijn echter vaak aanzienlijke investeringen nodig.

Door in te zetten op aardgas, en in de toekomst groen gas, kiezen we voor een vlotte energietransitie die zowel milieuverantwoord als betaalbaar is. De infrastructuur voor het vervoer van gas is immers ongeveer 10 keer goedkoper dan de infrastructuur voor het vervoer van elektriciteit. Bovendien vergt het geen belangrijke investeringen om er groen gas in te vervoeren.

In het uitwerken van de noodzakelijke energietransitie moeten ook de sociale en economische gevolgen in rekening worden gebracht. Het is dan ook belangrijk dat de kosten voor de energietransitie geen nadelige gevolgen hebben voor consumenten en industrie, geen energiearmoede veroorzaken en het industrieel concurrentievermogen niet in gevaar brengen.

Doordat gas in grote hoeveelheden in de bestaande infrastructuur opgeslagen kan worden aan een lage kost is het ook een ideale oplossing voor lange-termijn opslag van elektriciteit.

 

 

Dankzij optimaal gebruik van de bestaande gasinfrastructuur blijven de kosten van de energietransitie betaalbaar.

Gas voor een betrouwbaar energiesysteem

Wind en zon zullen een steeds belangrijker deel van onze elektriciteitsbehoeften invullen. De overgang naar een koolstofarme toekomst vergt echter meer flexibiliteit van de overige energiebronnen. Die moeten klaarstaan in periodes van donkerluwte, wanneer de zon niet schijnt en er geen wind waait, om zo te zorgen voor een betrouwbare elektriciteitsaanvoer.

Bijzonder efficiënt daarvoor zijn warmtekrachtkoppelingsinstallaties (WKK’s), die tegelijk warmte en elektriciteit produceren. WKK’s op gas zijn net zoals elektriciteitscentrales op gas de partner bij uitstek van windturbines en zonnepanelen. Ze vullen de variabele productie van wind en zon aan en bieden capaciteit om in de winter een deel van de piekvraag naar elektriciteit op te vangen.

Micro-WKK’s voor woningen of in KMO’s hebben dezelfde voordelen op kleinere schaal: ze vullen efficiënt de elektriciteitstoevoer aan als er weinig of geen zon is voor de zonnepanelen op het dak. Bovendien kunnen kleine WKK’s met nieuwe brandstofcel-technologie ook waterstof als brandstof gebruiken.

Gas en gastechnologie bieden overigens niet alleen een oplossing voor tekorten aan elektriciteit, maar ook voor overschotten. Dankzij power-to-gas technologie kunnen in de zomer overschotten aan wind- en zonne-energie in grote hoeveelheden worden opgeslagen. In de winter, wanneer de vraag het hoogst is, kan het gas opnieuw worden ingezet om verbruikspieken op te vangen en tekorten bij te passen.

 

Power-to-gas: hoe werkt het?

Overschotten hernieuwbare elektriciteit kunnen via power-to-gas technologie omgezet worden in groen gas (groene waterstof of synthetisch methaan). De technologie biedt daarmee een oplossing voor het probleem van elektriciteitsopslag en gebruikt groene elektriciteit die anders verloren gaat.

 

Gas voor een duurzaam energiesysteem

Gas is nu al een oplossing om snel de luchtkwaliteit te verbeteren. Overschakelen op aardgas voor verwarming en vervoer zorgt namelijk voor een verlaging van de uitstoot van fijnstof en andere luchtvervuilende stoffen zoals stikstofoxides en ook de CO2-uitstoot gaat naar omlaag.

De CO2-uitstoot daalt nog verder naarmate we gaandeweg meer koolstofneutraal groen gas in het energiesysteem doen stromen.

 

Inspiratie voor lokale overheden

Verkiezingen zijn een uitgelezen kans om de lokale actieplannen voor een betere luchtkwaliteit een nieuwe en beslissende impuls te geven. Ontdek hier hoe oplossingen met aardgas of groen gas tot tastbare resultaten leiden.