Raad van bestuur

  Bestuurders

   

  Daniël Termont
  Bestuurder, voorzitter van de raad van bestuur en ondervoorzitter van het strategisch adviescomité

  Daniël Termont is lid van de raad van bestuur van Publigas. Hij werd als bestuurder aangesteld in mei 1998 op voorstel van Publigas en zijn huidig mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van mei 2021.

   

    Claude Grégoire
  Bestuurder, ondervoorzitter van de raad van bestuur en voorzitter van het strategisch adviescomité

  Claude Grégoire is burgerlijk ingenieur. Hij werd als bestuurder aangesteld in oktober 1994 op voorstel van Publigas. Zijn huidig mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van mei 2024.

   

   

  Jos Ansoms
  Bestuurder

  Jos Ansoms is licentiaat politieke en sociale wetenschappen aan de KUL. Hij was onder meer voorzitter van Intermixt, Iveka, IGEAN en ondervoorzitter van Eandis. Hij was gedurende 23 jaar lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, waar hij onder meer het ambt van Voorzitter van de Commissie Bedrijfsleven en Energie waarnam. Hij werd als bestuurder aangesteld in mei 2016 op voorstel van Publigas en zijn huidig mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van mei 2022.

   


  Patrick Côté
  Bestuurder

  Patrick Côté is licentiaat handel met specialisatie in professionele boekhouding aan de Université HEC. Hij is houder van de titel CPA CMA (Chartered Professional Accountant). Hij is momenteel Director Senior Investment in de infrastructuursector bij de CDPQ (Caisse de dépôt et placement du Québec). Sinds 2008 is hij betrokken bij meerdere transacties bij CDPQ in de energie- en vervoerssectoren. Hij werd gecoöpteerd als bestuurder door de raad van bestuur met ingang van 1 januari 2017 op voorstel van CDPQ en zijn huidig mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van mei 2023.

   

   

  Andries Gryffroy
  Bestuurder

  Andries Gryffroy is Industrieel Ingenieur E.M. en master in de Marketing. Hij heeft verschillende bijscholingen gevolgd in de energiesector en ook verschillende functies uitgeoefend in die sector alvorens een ingenieursbureau gespecialiseerd in energieprojecten op te richten. Recent verkocht hij zijn onderneming en is nu consultant in techniek en energie. Hij is tevens voorzitter van Publigas, Vlaams volksvertegenwoordiger en deelstaatsenator. Hij werd als bestuurder aangesteld in mei 2015 op voorstel van Publigas en zijn huidig mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van mei 2021.

   

   

  Luc Hujoel
  Bestuurder

  Luc Hujoel is master in economische wetenschappen. Hij is algemeen directeur van Interfin en bestuurder en secretaris-generaal van Publigas. Hij werd als bestuurder aangesteld in mei 2009 op voorstel van Publigas en zijn huidig mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van mei 2021.

   

   

  Ludo Kelchtermans
  Bestuurder, voorzitter van het auditcomité 

  Ludo Kelchtermans is licentiaat Economische Wetenschappen en werkzaam als algemeen directeur van de N.V. Nutsbedrijven Houdstermaatschappij (Nuhma). Hij is bestuurder van meerdere vennootschapen en voorzitter van het auditcomité van Aspiravi. Hij werd als bestuurder aangesteld in juni 2012 op voorstel van Publigas. Zijn mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van mei 2020.

    

   

  Renaud Moens
  Bestuurder

  Renaud Moens is handelsingenieur, afgestudeerd aan de Solvay Business School van de ULB. Hij is directeur-generaal van de intercommunale IGRETEC en bestuurder van Sambrinvest, Sonaca en SOCOFE. Hij werd gecoöpteerd als bestuurder door de raad van bestuur van 24 september 2014 op voorstel van Publigas en zijn huidig mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van mei 2022.

   

   

  Josly Piette
  Bestuurder

  Josly Piette is gegradueerde sociale arbeidswetenschappen en licentiaat economische en sociale wetenschappen. Hij is eresecretaris-generaal van CSC (Confédération des Syndicats Chrétiens) en bestuurder van SOCOFE en Publigas. Hij werd als bestuurder aangesteld in juni 2009 op voorstel van Publigas. Zijn huidig mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van mei 2020.

   

   

  Koen Van den Heuvel
  Bestuurder

  Koen Van den Heuvel is Licentiaat in economie en politieke wetenschappen. Hij is sinds 1989 Puurs gemeenteraadslid en was vervolgens 5 jaar schepen van Jeugd, Cultuur en Financiën. In 1997 werd hij burgemeester van de gemeente Puurs en vanaf 2019 van de fusiegemeente Puurs-Sint-Amands. Sinds 2004 is hij Vlaams volksvertegenwoordiger en was hij fractieleider van 2012 tot 2019. In 2019 was hij Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw. Hij werd als bestuurder gecoöpteerd tijdens de raad van bestuur van 29 januari 2020, met ingang van 1 december 2019. Zijn definitieve verkiezing zal worden voorgelegd aan de gewone algemene vergadering van 12 mei 2020 en zijn mandaat zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van mei 2025.

   

  Geert Versnick
  Bestuurder

  Geert Versnick is Licentiaat in de Rechten, afgestudeerd aan de Universiteit van Gent. Hij volgde ook opleidingen bij GUBERNA, IMD en INSEAD. Hij was advocaat aan de Balie van Gent van 1980 tot eind 2000 en politiek actief van 1989 tot 2017. Hij oefent verschillende bestuursmandaten uit in zowel de privaatrechtelijke als in de publiekrechtelijke sector. Hij werd als bestuurder aangesteld door de gewone algemene vergadering van mei 2018, met ingang op 3 oktober 2018, op voorstel van Publigas en zijn huidig mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van mei 2024.

   

   

  Luc Zabeau
  Bestuurder

  Luc Zabeau is handelsingenieur en licentiaat handels- en financiële wetenschappen. In 2003 trad hij in dienst bij Sibelga waar hij tot eind 2018 directeur Financiën was. Hij is momenteel financieel directeur van Interfin. Hij werd als bestuurder aangesteld in juni 2009 op voorstel van Publigas. Zijn huidig mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van mei 2023.

   

   

  Onafhankelijke bestuurders in de betekenis van de Gaswet

   

  Laurence Bovy
  Bestuurder

  Laurence Bovy behaalde een masterdiploma publiek en administratief recht aan de ULB. Ze heeft ook een opleiding gevolgd aan het Institute of Directors in Londen alsook opleidingen in openbare aanbestedingen en bankrecht. Ze is momenteel algemeen directrice van de biregionale intercommunale VIVAQUA en lid van de raad van bestuur bij de Koning Boudewijnstichting en bij de FPIM. In mei 2019 werd ze aangesteld als onafhankelijk bestuurder op voorstel van de raad van bestuur en na het advies van de betrokken raadgevende comités. Haar huidig mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van mei 2025.

   

   

  Sabine Colson
  Bestuurder, voorzitter van het corporate governance comité

  Sabine Colson is licentiate in de handels- en financiële wetenschappen aan de HEC-ULg. Ze volgde een opleiding voor erkend bestuurder bij Guberna en behaalde een universitair certificaat voor innovatiebeheer aan de UCL. Ze is momenteel Investment manager bij de GIMW. Zij werd na het advies van de betrokken raadgevende comités gecoöpteerd als onafhankelijk bestuurder door de raad van bestuur met ingang van 1 oktober 2018. Haar huidig mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van mei 2024.

   

   

  Valentine Delwart
  Bestuurder 

  Valentine Delwart is licentiate in de rechten en heeft een Master in Europees recht gevolgd. Ze is schepen van Financiën in Ukkel en sinds maart 2011 bekleedt ze de functie van secretaris-generaal van de Mouvement Réformateur. In mei 2013 werd ze aangesteld als onafhankelijk bestuurder op voorstel van de Raad van Bestuur en na het advies van de betrokken raadgevende comités. Haar mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van mei 2025.

   

   

  Sandra Gobert
  Bestuurder

  Mevrouw Sandra Gobert heeft een Master Rechten aan de VUB. Zij heeft de GUBERNA opleidingen doorlopen en draagt de titel van GUBERNA Certified Director. Ze is lid van de Brusselse Balie sinds 1992, met Ondernemingsrecht en Deugdelijk Bestuur als specialisatie en vervult bestuursmandaten sinds 1991. Sinds begin 2019 is ze uitvoerend bestuurder van GUBERNA waar ze reeds in de raad van bestuur zetelt sinds 2016. Ze is tevens partner bij Sub Rosa Legal. Ze werd als onafhankelijk bestuurder aangesteld in mei 2019 op voorstel van de raad van bestuur en na het advies van de betrokken raadgevende comités en haar huidig mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van mei 2025.

   

   

  Roberte Kesteman
  Bestuurder

  Mevrouw Roberte Kesteman behaalde een masterdiploma Toegepaste Economische Wetenschappen aan de Vlaamse Economische Hogeschool. Ze volgde ook International Corporate Finance aan het INSEAD in Frankrijk. Momenteel is ze Senior Advisor bij First State Investments International, onafhankelijk bestuurder bij Elia Transmission Belgium, Elia Asset en Elia Group, en tevens lid van het auditcomité en het vergoedingscomité. Zij werd op voorstel van de raad van bestuur van 26 juni 2019 en na advies van de betrokken raadgevende comités gecoöpteerd als onafhankelijk bestuurder, met ingang van 1 juli 2019. Haar definitieve verkiezing zal worden voorgelegd aan de gewone algemene vergadering van 12 mei 2020 en haar mandaat zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van mei 2023.

   

   

  Anne Leclercq
  Bestuurder

  Anne Leclercq heeft een Master in de rechten en een MBA aan de Vlerick Business School. Dankzij een lange loopbaan zowel in de bankensector en als directeur bij het Federaal Agentschap van de Schuld (beheerder van de Belgische Staatsschuld) kan ze bogen op een uitgebreide financiële expertise en management ervaring. Tot midden 2019 was ze eveneens voorzitter van een subcomité van het Economisch en Financieel comité van de EU waarin schuldbeheerders van de 28 EU staten zetelen. Momenteel is ze bestuurder bij Argenta Bank en Verzekeringen, WDP (Warehouses De Pauw), Z.org, Plexus ( Regionaal Ziekenhuisnetwerk) en KULeuven/UZ Leuven, waar ze eveneens voorzitter is van het Auditcomité. Ze werd in mei 2018 als onafhankelijk bestuurder bij Fluxys aangesteld, op voorstel van de raad van bestuur en na het advies van de betrokken raadgevende comités. Haar huidig mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van mei 2024.

   

   

  Walter Nonneman
  Bestuurder

  Walter Nonneman is professor emeritus economie aan de Universiteit Antwerpen. Hij bekleedde beheers- en bestuursfuncties in de privésector, de non-profitsector en de publieke sector. Hij behaalde een doctoraat in de toegepaste economische wetenschappen aan de UFSIA en studeerde aan de Harvard Graduate School of Business Administration. Walter Nonneman werd als onafhankelijk bestuurder aangesteld in mei 2009 op voorstel van het benoemings- en vergoedingscomité en zijn huidig mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van mei 2021.

   

   

  Sandra Wauters
  Bestuurder

  Sandra Wauters heeft een Doctoraat Burgerlijk Ingenieur Scheikunde behaald aan de universiteit van Gent. Ze is momenteel werkzaam als Manager Energie en Klimaatbeleid bij BASF Antwerpen, en ze is verantwoordelijke voor de coördinatie binnen BASF Antwerpen m.b.t. energie- en klimaatgerelateerde thema’s. In mei 2013 werd ze aangesteld als onafhankelijk bestuurder op voorstel van de raad van bestuur en na het advies van de betrokken raadgevende comités. Haar mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van mei 2025.