Over Fluxys Belgium

Over Fluxys

Fluxys is een volledig onafhankelijke energie-infrastructuurgroep met hoofdkantoor in België en 1.300 personeelsleden actief in gasvervoer en -opslag en terminalling van vloeibaar aardgas. Met zijn verbonden ondernemingen wereldwijd exploiteert Fluxys 12.000 kilometer aardgasleidingen en terminals voor vloeibaar aardgas met een gezamenlijke jaarlijkse hervergassingscapaciteit van 29 miljard kubieke meter. Een van de dochterondernemingen van Fluxys is Fluxys Belgium (genoteerd op Euronext), de eigenaar en beheerder van de infrastructuur voor gasvervoer en -opslag en terminalling van vloeibaar aardgas in België.

Als purpose-gedreven bedrijf draagt Fluxys samen met zijn stakeholders bij tot een betere wereld door een mooie energietoekomst te bouwen. Met de unieke voordelen van zijn infrastructuur en zijn commerciële en technische expertise engageert Fluxys zich ertoe om waterstof, biomethaan of andere koolstofneutrale energiedragers te vervoeren en ook CO2, waarbij we de afvang en het hergebruik of de opslag ervan ondersteunen.

Centrale gasdraaischijf

Dankzij onze first mover aanpak hebben we onze infrastructuur weten uit te bouwen tot de centrale draaischijf van de internationale aardgasstromen in Noordwest-Europa. Klanten kunnen ons netwerk gebruiken om gas in België te leveren of om het naar een aangrenzende markt te vervoeren voor levering in Noordwest-Europa.

Focus op veiligheid

Ongeveer de helft van de 900 personeelsleden is werkzaam in de hoofdzetel in Brussel. De andere helft is actief in onze regionale exploitatiesectoren, de LNG-terminal in Zeebrugge, de opslaginstallaties Loenhout en onze compressiestations. Aangezien we verantwoordelijk zijn voor het vervoer van een energie waaraan risico's zijn verbonden, is veiligheid onze topprioriteit. Meer dan de helft van onze personeelsleden staat in voor de aanleg van veilige installaties en de veilige exploitatie ervan.