Over Fluxys Belgium

Onafhankelijke beheerder

We zijn de Belgische beheerder van het vervoersnet voor aardgas onder hoge druk, de opslaginfrastructuur voor aardgas en de LNG-terminal in Zeebrugge. Als onafhankelijk gasinfrastructuurbedrijf hebben we geen belangen in de productie of de verkoop van energie: ons bedrijfsresultaat is afkomstig uit de verkoop van capaciteit en aanverwante diensten in onze infrastructuur.

Centrale gasdraaischijf

Dankzij onze first mover aanpak hebben we onze infrastructuur weten uit te bouwen tot de centrale draaischijf van de internationale aardgasstromen in Noordwest-Europa. Klanten kunnen ons netwerk gebruiken om gas in België te leveren of om het naar een aangrenzende markt te vervoeren voor levering in Noordwest-Europa.

Focus op veiligheid

Ongeveer de helft van de 900 personeelsleden is werkzaam in de hoofdzetel in Brussel. De andere helft is actief in onze regionale exploitatiesectoren, de LNG-terminal in Zeebrugge, de opslaginstallaties Loenhout en onze compressiestations. Aangezien we verantwoordelijk zijn voor het vervoer van een energie waaraan risico's zijn verbonden, is veiligheid onze topprioriteit. Meer dan de helft van onze personeelsleden staat in voor de aanleg van veilige installaties en de veilige exploitatie ervan.