Diensten voor spotmarkten

Hub Zeebrugge

Fluxys Belgium verruimt dienstenaanbod

Fluxys Belgium verleent als operator van zowel de fysieke tradingdiensten in Zeebrugge als de ZTP notionele tradingdiensten een pakket diensten aan bedrijven die gasvolumes verhandelen.

In de zone Zeebrugge zijn de fysieke tradingdiensten als punt voor bilaterale gashandel een belangrijke liquide markt op het continent. Het aardgasprijsverschil tussen de fysieke tradingdiensten in Zeebrugge en het Britse NBP stuurt de richting aan waarin het aardgas stroomt in de Interconnector, die de beide markten met elkaar verbindt. 
 

Belgische gashandelsplaatsen blijven succesvol

De verhandelde volumes op ZTP (Zeebrugge Trading Point) stegen met meer dan 50%. Om de toename van de liquiditeit op ZTP te ondersteunen, werden zogenoemde market maker agreements gesloten waarbij hubklanten zich ertoe verbinden om een minimumhoeveelheid gas te verhandelen.

Zeebrugge Beach kende een lichte daling (-4%) van de verhandelde volumes, een evolutie die wellicht voortvloeit uit de kleinere hoeveelheid aangevoerd LNG.

Samen genomen stegen de totale verhandelde volumes op de Belgische gashandelsplaatsen opnieuw ten opzichte van het jaar voordien: van 936 TWh naar 967 TWh.

Hulp bij het gebruik van zoekoperatoren

Gebruik “aanhalingstekens” om een reeks woorden of een zin in een welbepaalde volgorde te zoeken.

Booleaanse operatoren

U kan een groep woorden of een zin terugvinden door gebruik te maken van AND, OR, NOT: Booleaanse operatoren worden gebruikt om termen in het zoekveld te combineren.

 

  • AND: Alle gezochte termen moeten in het zoekresultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel AND Peer geeft resultaten waarin zowel het woord appel als het woord peer voorkomen.

     

  • OR:  Minstens één van de gezochte termen moet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel OR Peer geeft resultaten waarin ofwel het woord Appel, ofwel het woord Peer, ofwel beide woorden voorkomen.

     

  • NOT: De term die wordt voorafgegaan door NOT mag niet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel NOT Peer geeft resultaten waarin het woord appel voorkomt, maar niet het woord Peer.