Aardgasvervoer

Fluxys is als infrastructuurbedrijf actief op de Noordwest-Europese aardgasmarkt. In België is Fluxys Belgium aangeduid als onafhankelijke netbeheerder: Fluxys vervoert aardgas vanaf de grens tot bij distributienetbeheerders, elektriciteitscentrales en grote industriële afnemers. Daarnaast vervoert Fluxys aardgas doorheen België naar andere bestemmingen in Europa. Elders op de Noordwest-Europese markt ontwikkelt Fluxys samenwerkingen met en participaties in bedrijven die actief zijn in onder meer aardgasvervoer.

> Meer over Fluxys Belgium en de Belgische markt
> Meer over aardgasvervoer tussen het Verenigd Koninkrijk en het Europese continent
Meer over de TENP en Transitgas leidingen
> Meer over de North European Pipeline NEL
> Meer over de Trans Adriatic Pipeline TAP
> Meer over het aardgasvervoer in Griekenland

Hulp bij het gebruik van zoekoperatoren

Gebruik “aanhalingstekens” om een reeks woorden of een zin in een welbepaalde volgorde te zoeken.

Booleaanse operatoren

U kan een groep woorden of een zin terugvinden door gebruik te maken van AND, OR, NOT: Booleaanse operatoren worden gebruikt om termen in het zoekveld te combineren.

 

  • AND: Alle gezochte termen moeten in het zoekresultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel AND Peer geeft resultaten waarin zowel het woord appel als het woord peer voorkomen.

     

  • OR:  Minstens één van de gezochte termen moet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel OR Peer geeft resultaten waarin ofwel het woord Appel, ofwel het woord Peer, ofwel beide woorden voorkomen.

     

  • NOT: De term die wordt voorafgegaan door NOT mag niet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel NOT Peer geeft resultaten waarin het woord appel voorkomt, maar niet het woord Peer.