LNG-terminalling

Zeebrugge

Fluxys LNG is de eigenaar en operator van de LNG-terminal in Zeebrugge, de toegangspoort voor de levering van LNG in Noordwest-Europa. LNG dat op de terminal wordt gelost, kan worden herleverd voor verbruik op de Belgische markt, trading op Hub Zeebrugge of vervoer naar andere eindverbruikersmarkten in alle richtingen: het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg, Frankrijk en Zuid-Europa.

Doorklikken naar de website van Fluxys Belgium

In de scheepvaart groeit de interesse voor LNG en Fluxys onderzoekt met diverse havenbesturen welke investeringen nodig zijn om in de Blegische havens LNG als scheepsbrandstof te ontwikkelen. In die context verwierf Fluxys 25% in een LNG-bunkerschip dat vanaf 2017 vanuit thuishaven Zeebrugge zal opereren.

Haven Antwerpen - LNG bunkering aan Kaai 526

Fluxys is vanaf nu concessionaris van Kaai 526 in de haven van Antwerpen, waar u de mogelijkheid heeft om aan Truck-to-ship LNG bunkering te doen.
Wenst u een bunkering in te plannen ? Vul dan dit formulier in.

Ecotanker bunkering Antwerp

Duinkerke

Fluxys is voor 25% partner in de LNG-terminal in Duinkerke, samen met EDF (65%) en Total (10%). Daarnaast is Fluxys partner in Gaz-Opale, de joint-venture die samen met de eigenaar van de LNG-terminal van Duinkerke werd opgericht en die instaat voor het operationele beheer van de installaties.

De ingebruikneming van de nieuwe terminal in januari 2017 betekent een verhoging van de LNG-invoercapaciteit in Europa met 13 miljard m³ per jaar. De terminal draagt daardoor significant bij tot de bronnendiversificatie, de versterking van de bevoorradingszekerheid en de goede werking van de aardgasmarkt in Noordwest-Europa.

> Doorklikken naar de website van Duinkerke LNG

Interconnectie tussen de Belgische en Franse netten: leiding Duinkerke - Zeebrugge

Parallel met de LNG-terminal in Duinkerke, hebben Fluxys Belgium en de Franse vervoersnetbeheerder GRTgaz een nieuwe leiding tussen Duinkerke en Zeebrugge gebouwd om de LNG-terminal van Duinkerke als nieuw ingangspunt voor gas in Europa te verbinden met de Franse en Belgische netten.

Die verbinding tussen Duinkerke en de zone Zeebrugge draagt bij tot de diversificatie van de leveringsbronnen in Noordwest-Europa. Via Zeebrugge beschikken de netgebruikers over een optimale bestemmingsflexibiliteit voor hun gasstromen afkomstig van Frankrijk en de LNG-terminal van Duinkerke in het bijzonder. In totaal kan 8 miljard m³ bijkomend aardgas vanuit de LNG-terminal van Duinkerke naar België en Europa worden vervoerd.

Hulp bij het gebruik van zoekoperatoren

Gebruik “aanhalingstekens” om een reeks woorden of een zin in een welbepaalde volgorde te zoeken.

Booleaanse operatoren

U kan een groep woorden of een zin terugvinden door gebruik te maken van AND, OR, NOT: Booleaanse operatoren worden gebruikt om termen in het zoekveld te combineren.

 

  • AND: Alle gezochte termen moeten in het zoekresultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel AND Peer geeft resultaten waarin zowel het woord appel als het woord peer voorkomen.

     

  • OR:  Minstens één van de gezochte termen moet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel OR Peer geeft resultaten waarin ofwel het woord Appel, ofwel het woord Peer, ofwel beide woorden voorkomen.

     

  • NOT: De term die wordt voorafgegaan door NOT mag niet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel NOT Peer geeft resultaten waarin het woord appel voorkomt, maar niet het woord Peer.