Fluxys / Aanvraag truck-to-ship LNG bunkering in de Haven Antwerpen - Kaai 526

Wie vult dit formulier in?

De firma / het schip die /dat toelating vraagt tot LNG-bunkering in de haven van Antwerpen op Kaai 526.

 

Deadline?

De aanvraag dient zo vroeg mogelijk, maar uiterlijk 12 uur voor geplande LNG-bunkering, te worden ingediend bij
Fluxys, via dit formulier.

Indien, omwille van onvoorziene omstandigheden, de voorgeschreven aanvraagtermijn niet nageleefd kan worden, mag de aanvraag telefonisch gebeuren via onze Dispatching: +32 2 282 70 07.

 

Algemene voorwaarden

Hier vindt u de algemene voorwaarden.

 

Checklist - HKD 28

Hier vindt u de in te vullen checklist. Gelieve deze te versturen naar Toelatingen.HKD@portofantwerp.com

*
*
*
*
*
*
Soort

*
*
*
*
*
Bunkerdatum
*
*
*
*
*
*
Gereinigd

*
Algemene voorwaarden
*

Hulp bij het gebruik van zoekoperatoren

Gebruik “aanhalingstekens” om een reeks woorden of een zin in een welbepaalde volgorde te zoeken.

Booleaanse operatoren

U kan een groep woorden of een zin terugvinden door gebruik te maken van AND, OR, NOT: Booleaanse operatoren worden gebruikt om termen in het zoekveld te combineren.

 

  • AND: Alle gezochte termen moeten in het zoekresultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel AND Peer geeft resultaten waarin zowel het woord appel als het woord peer voorkomen.

     

  • OR:  Minstens één van de gezochte termen moet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel OR Peer geeft resultaten waarin ofwel het woord Appel, ofwel het woord Peer, ofwel beide woorden voorkomen.

     

  • NOT: De term die wordt voorafgegaan door NOT mag niet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel NOT Peer geeft resultaten waarin het woord appel voorkomt, maar niet het woord Peer.