Datadiensten

Transparantie: publieke gegevens

De operationele gegevens over het aardgasvervoersnet, de opslag in Loenhout en de LNG-terminal in Zeebrugge zijn beschikbaar op het webplatform gasdata.fluxys.com. Voor alle relevante parameters worden de gegevens nu ieder uur geactualiseerd en gebruikers kunnen zelf de verschillende rapporten afstemmen op hun behoeften.Vervoer en ZTP tradingdiensten

 • capaciteit en contracten: overzicht van de geaggregeerde capaciteit op interconnectiepunten en de exitpunten op de Belgische markt, en de verhandelde capaciteit op de secundaire markt
 • onderhoud: overzicht van de geplande werken en interventies op het vervoersnet
 • balancering en allocaties: de uurlijkse marktbalanceringspositie en de geschiedenis van de allocaties van gasjaar 2005 tot 2011
 • stroomgegevens: uurlijks geactualiseerde nominaties, allocaties en fysieke stroom voor interconnectiepunten en de exitpunten op de Belgische markt
 • nominaties: geschiedenis van de nominaties van gasjaar 2005 tot 2011
 • ZTP Tradingdiensten: overzicht van data in verband met de tradingdiensten


Opslag Loenhout

 • capaciteit en contracten: overzicht van de geaggregeerde capaciteit in de opslaginstallatie
 • onderhoud: overzicht van de geplande werken en interventies in de opslatinstallatie
 • stroomgegevens: operationele gegevens voor de opslatinstallatie 


LNG-terminal in Zeebrugge

 • capaciteit en contracten: overzicht van de geaggregeerde capaciteit in de LNG-terminal
 • onderhoud: overzicht van de geplande werken en interventies in de LNG-terminal
 • stroomgegevens: operationele gegevens voor de LNG-terminal
 • goedkeuring van de schepen: de procedure en formulieren voor het goedkeuren van schepen in de LNG-terminal

Platform voor private gegevens

Fluxys Belgium biedt via het elektronische gegevensplatform gepersonaliseerde gegevensdiensten, die uitsluitend toegankelijk zijn voor netgebruikers en eindafnemers om hen de mogelijkheid te bieden hun eigen geïndividualiseerde operationele gegevens voor vervoer, opslag en LNG-terminalling te visualiseren, raadplegen of downloaden.

Electronisch reserveringssysteem voor vervoersdiensten

Fluxys Belgium biedt vervoersdiensten aan via zijn elektronisch gegevensplatform in alle luiquiditeit en flexibiliteit. Daarvoor werd een electronisch reserveringssysteem ontworpen.

De specificaties voor capaciteitsaanvragen via het electronisch reserveringssysteem staan beschreven in Bijlage H van het toegangsreglement voor vervoer (Access Code for Transmission).

Hulp bij het gebruik van zoekoperatoren

Gebruik “aanhalingstekens” om een reeks woorden of een zin in een welbepaalde volgorde te zoeken.

Booleaanse operatoren

U kan een groep woorden of een zin terugvinden door gebruik te maken van AND, OR, NOT: Booleaanse operatoren worden gebruikt om termen in het zoekveld te combineren.

 

 • AND: Alle gezochte termen moeten in het zoekresultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel AND Peer geeft resultaten waarin zowel het woord appel als het woord peer voorkomen.

   

 • OR:  Minstens één van de gezochte termen moet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel OR Peer geeft resultaten waarin ofwel het woord Appel, ofwel het woord Peer, ofwel beide woorden voorkomen.

   

 • NOT: De term die wordt voorafgegaan door NOT mag niet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel NOT Peer geeft resultaten waarin het woord appel voorkomt, maar niet het woord Peer.