Bedrijven aangesloten op ons net

Nieuwe aansluitingen of aanpassingen van bestaande aansluitingen

Bij aanvragen voor nieuwe aansluitingen of aanpassingen van bestaande aansluitingen doet Fluxys eerst een haalbaarheidsstudie.

> Meer info

Aansluitingsovereenkomst

De aansluitingsovereenkomst formaliseert de contractuele band tussen Fluxys en een onderneming die rechtstreeks is aangesloten op het Fluxys-net.

> Meer info

Aansluitingstermijn: 25 tot 46 maanden

Voor de looptijd tussen een aanvraag voor een nieuwe aansluiting of een aanpassing en de ingebruikneming ervan moet rekening gehouden worden met een termijn van 25 tot 46 maanden. Daarbij speelt niet alleen de lengte en de technische moeilijkheidsgraad van de aansluiting een rol, maar vooral ook de vergunningsprocedures.

> Meer info

Lijst van industriële eingebruikers en elektriciteitscentrales aangesloten op het Fluxys-netwerk

De lijst van eindgebruikers en elektriciteitscentrales bevat voor elke eindgebruiker informatie over het type netwerk waarop de eindgebruiker is aangesloten, de Edig@s code die van toepassing is en het metering codificatie nummer.

Coëfficiënten van industriële eindgebruikers en elektriciteitscentrales   

Platform voor private gegevens

Fluxys Belgium biedt via het elektronische gegevensplatform gepersonaliseerde gegevensdiensten, die uitsluitend toegankelijk zijn voor eindafnemers om hen de mogelijkheid te bieden hun eigen geïndividualiseerde operationele gegevens voor vervoer te visualiseren, raadplegen of downloaden.

Gemiddelde samenstelling van het aardgas

Het Fluxys-net bestaat uit twee gescheiden netten: een net voor het vervoer van laagcalorisch aardgas en een net voor het vervoer van hoogcalorisch aardgas. De overzichten geven per jaar de gemiddelde samenstelling van het aardgas uit de diverse bronnen.

2017 – Gemiddelde samenstelling van het ingevoerde aardgas in België per aardgasbron    Excel

> Meer info

Infosessies voor de bedrijven aangesloten op het Fluxys-net

Fluxys organiseert geregeld "End users’ days" voor de bedrijven die rechtstreeks zijn aangesloten op zijn net.

> Meer info

Commercieel departement

Danièle Miroir
Tel.: +32 2 282 77 77
Fax: +32 2 282 02 50
E-mail : info.transport@fluxys.com

Contact voor aangesloten bedrijven

Ludo Hanot
Tel.: +32 2 282 77 17
Fax: +32 2 282 02 50

Hulp bij het gebruik van zoekoperatoren

Gebruik “aanhalingstekens” om een reeks woorden of een zin in een welbepaalde volgorde te zoeken.

Booleaanse operatoren

U kan een groep woorden of een zin terugvinden door gebruik te maken van AND, OR, NOT: Booleaanse operatoren worden gebruikt om termen in het zoekveld te combineren.

 

  • AND: Alle gezochte termen moeten in het zoekresultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel AND Peer geeft resultaten waarin zowel het woord appel als het woord peer voorkomen.

     

  • OR:  Minstens één van de gezochte termen moet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel OR Peer geeft resultaten waarin ofwel het woord Appel, ofwel het woord Peer, ofwel beide woorden voorkomen.

     

  • NOT: De term die wordt voorafgegaan door NOT mag niet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel NOT Peer geeft resultaten waarin het woord appel voorkomt, maar niet het woord Peer.