Vervoer en ZTP tradingdiensten

Centrale draaischijf voor de vervoersstromen in Noordwest-Europa

Het vervoersnet van Fluxys Belgium beschikt over een sterke interconnectiviteit met aangrenzende vervoersnetten en biedt een ruime toegang tot marktregio's en productievestigingen in Noordwest-Europa.

Met 20 interconnectiepunten naar naburige aardgasvervoerssystemen en installaties voor terminalling en opslag heeft Fluxys zijn Belgisch net uitgebouwd tot een centrale draaischijf voor vervoersstromen in Noordwest-Europa:

 • vervoer van Nederlands en Noors aardgas naar Frankrijk, Spanje, en Italië
 • vervoer van Brits aardgas naar continentaal Europa
 • vervoer van Russisch aardgas naar onder meer het Verenigd Koninkrijk
 • vervoer van aardgas naar het Groothertogdom Luxemburg
 • vanaf de terminals voor vloeibaar aardgas in Zeebrugge LNG Terminal en Dunkirk LNG Terminal wordt eveneens aardgas doorgevoerd naar andere eindverbruikersmarkten.

De draaischijffunctie van het Belgische net voor vervoersstromen vanuit diverse bronnen biedt systeemgebruikers tevens ruime arbitragemogelijkheden op ZTP, zoals beschreven in de sectie "trading diensten".

Ongeveer 300 bevoorradingspunten

Op ons net zijn via een 90-tal geaggregeerde ontvangststations 17 aardgasdistributienetbeheerders in België aangesloten. Die verzorgen op hun beurt de distributie van aardgas naar eindafnemers aangesloten op hun net: huishoudens en kleine en middelgrote ondernemingen. Daarnaast zijn er op ons net ook ongeveer 260 rechtstreekse aansluitingen voor industriële verbruikers, elektriciteitscentrales en warmtekrachtkoppelingsinstallaties.

Meer dan 90 systeemgebruikers

Op 1 oktober 2015 zijn er meer dan 90 systeemgebruikers die het Standaard Vervoerscontract ondertekend hebben. Daarvan hebben 19 systeemgebruikers vervoerscapaciteit voor de levering van aardgas op de Belgische markt gereserveerd, voor een gemiddeld verbruik van 17 BCM (milliard kubieke meter) per jaar.

De geboekte capaciteit voor grens-tot-grensvervoer op lange termijn bedraagt ongeveer 90 BCM per jaar voor het bestaande netwerk en ongeveer 10 BCM per jaar voor infrastructuur in opbouw of nog te bouwen.

Een Entry/Exit model met een H-zone en een L-zone

Het model waarmee Fluxys Belgium vervoersdiensten aan de netgebruikers aanbiedt, is een entry/exit model, waarmee aardgas enerzijds het net van Fluxys Belgium kan binnekomen via een interconnectiepunt en het anderzijds het vervoersnet via een ander interconnectiepunt kan verlaten, door een Belgische eindklant via een afnamepunt worden verbruikt, of via een handelspunt worden verhandeld, of via een transfer van/naar de balanceerpositie van de netgebruiker in Luxemburg.

Het vervoersnet is in twee ingangs-/uitgangszones ingedeeld: de H-zone en de L-zone.

De H-zone stemt overeen met het fysieke H-calorisch subnet en de L-zone met het fysieke L-calorisch subnet.

Ingangsdiensten laten een netgebruiker toe om een hoeveelheid aardgas op een interconnectiepunt in de beschouwde zone te injecteren.

Uitgangsdiensten laten de netgebruiker toe om een hoeveelheid aardgas op een interconnectiepunt of op een afnamepunt van de beschouwde zone uit te zenden.

Dagelijks marktgebaseerd balancingsregime

Voor een betrouwbare en efficiënte werking van het vervoersnet moeten voor iedere zone de totale hoeveelheden aardgas die in het vervoersnet binnenkomen, op dagelijkse basis in evenwicht zijn met de totale hoeveelheden aardgas die het vervoersnet verlaten of die in België worden verbruikt.

Dat evenwicht tussen ingang en uitgang wordt op een gecumuleerde basis gemonitord voor alle uren van de beschouwde gasdag via de marktbalanceringspositie, die ieder uur wordt geactualiseerd.

ZTP Tradingdiensten

Op de Belgische gasmarkt, kunnen netgebruikers titel van aardgas uitwisselen met behulp van

 1. ZTP fysieke tradingdiensten
 2. ZTP notionele tradingdiensten voor de H-zone
 3. ZTPL notionele tradingdiensten voor de L-zone

hetzij over-the-counter door middel van bilaterale overeenkomsten tussen partijen, hetzij anoniem op het PEGAS-platform of het web-ICE platform.

Hulp bij het gebruik van zoekoperatoren

Gebruik “aanhalingstekens” om een reeks woorden of een zin in een welbepaalde volgorde te zoeken.

Booleaanse operatoren

U kan een groep woorden of een zin terugvinden door gebruik te maken van AND, OR, NOT: Booleaanse operatoren worden gebruikt om termen in het zoekveld te combineren.

 

 • AND: Alle gezochte termen moeten in het zoekresultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel AND Peer geeft resultaten waarin zowel het woord appel als het woord peer voorkomen.

   

 • OR:  Minstens één van de gezochte termen moet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel OR Peer geeft resultaten waarin ofwel het woord Appel, ofwel het woord Peer, ofwel beide woorden voorkomen.

   

 • NOT: De term die wordt voorafgegaan door NOT mag niet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel NOT Peer geeft resultaten waarin het woord appel voorkomt, maar niet het woord Peer.