Diensten onderschrijven

Diensten aanvragen: meerdere verkoopskanalen

Om vervoersdiensten aan te vragen, dient een partij zich eerst als netgebruiker te registreren, zoals omschreven in de toegangscode voor vervoer (ACT bijlage B).

Vervoersdiensten kunnen als volgt aangevraagd worden:

 

Een overzicht van de verkoopskanalen van de verschillende vervoersdiensten, hun toewijzingsmethode en hun produktduurtijd is hier beschikbaar. (document enkel beschikbaar in het Engels)

Capaciteit naar een distibutienetwerk is impliciet toegewezen door Fluxys Belgium (voor meer informatie).

Prisma

Vervoersdiensten aangeboden op de primaire markt van PRISMA worden ofwel aangeboden als gebundelde of niet-gebundelde producten voor:

  • NC CAM interconnectiepunten via veilingen van producten met gestandaardiseerde looptijden (Jaar, Kwartaal, Maand, Dag  of  Binnen-De-Dag);
  • Niet-NC CAM interconnectiepunten via een First-Committed-First-Served mechanisme voor producten ongeacht hun duurtijd (Vidéo Prisma FCFS onderschrijvingen)

ENTSOG stelt jaarlijks de kalender ter beschikking voor de veilingen die voorzien zijn voor de periode van Maart van het beschouwde jaar tot de maand Februari van het jaar nadien:

Auction Calendar for Y, Q and M auctions scheduled for March 2018 until February 2019 (incl)
 >
Auction Calendar for D and WD auctions scheduled for March 2018 until February 2019 (incl)

Short haul diensten (OCUC en Wheeling) zijn vervoersdiensten die netgebruikers toelaten om gas rechtstreeks te vervoeren tussen 2 naburige marktgebieden (meer info in video)

De secundaire markt is een alternatieve manier voor netgebruikers om interconnectiecapaciteit aan te kopen of kunnen netgebruikers reeds aangekochte capaciteit die zij niet zullen gebruiken te koop aanbieden.

Fluxys

Vervoersdiensten op binnenlandse afnamepunten naar eindafnemers kunnen onderschreven worden door gebruik te maken van het elektronische reserveringssysteem van Fluxys Belgium (EBS), dat deel uitmaakt van het Elektronisch Data Platform (gasdata.fluxys.com).

Vervoersdiensten kunnen onderschreven worden tot D-1 om middernacht.

Meer informatie met betrekking tot het onderschrijven van vervoersdiensten via EBS  is hier beschikbaar.

   

Written

   

Netgebruikers kunnen door gebruik te maken van één van de volgende “service request forms”  aanvragen voor specifieke diensten schriftelijk indienen:

 

Meer informatie over hoe een dienstenaanvraag schriftelijk in te dienen is hier beschikbaar.

Hulp bij het gebruik van zoekoperatoren

Gebruik “aanhalingstekens” om een reeks woorden of een zin in een welbepaalde volgorde te zoeken.

Booleaanse operatoren

U kan een groep woorden of een zin terugvinden door gebruik te maken van AND, OR, NOT: Booleaanse operatoren worden gebruikt om termen in het zoekveld te combineren.

 

  • AND: Alle gezochte termen moeten in het zoekresultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel AND Peer geeft resultaten waarin zowel het woord appel als het woord peer voorkomen.

     

  • OR:  Minstens één van de gezochte termen moet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel OR Peer geeft resultaten waarin ofwel het woord Appel, ofwel het woord Peer, ofwel beide woorden voorkomen.

     

  • NOT: De term die wordt voorafgegaan door NOT mag niet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel NOT Peer geeft resultaten waarin het woord appel voorkomt, maar niet het woord Peer.