Diensten

Vervoer en ZTP tradingdiensten – Fluxys Belgium verkoopt in zijn pijpleidingeninfrastructuur capaciteit aan zijn klanten om aardgas tot bij de distributienetbeheerders, elektriciteitscentrales en grote industriële afnemers in België te vervoeren of om het aardgas tot aan een grenspunt te brengen voor verder vervoer naar andere eindverbruikersmarkten in Europa.

Daarnaast biedt Fluxys Belgium een pakket tradingdiensten aan die het klanten mogelijk maken om gas te kopen en te verkopen op de Belgische gashandelsplaatsen.

Opslag – Fluxys Belgium biedt opslagdiensten aan zodat klanten volgens behoefte flexibel buffercapaciteit kunnen gebruiken voor de continue bevoorrading van eindverbruikers of voor hun activiteit op de gashandelsplaatsen.

LNG-terminalling 
(liquefied natural gas of LNG) – Op de terminal in Zeebrugge verkoopt Fluxys Belgium capaciteit om LNG-schepen te lossen of te laden, LNG in opslag te houden en LNG te hervergassen om in het net te vervoeren. Op de terminal kunnen klanten ook LNG-tankwagens laden om industriële sites in Europa te bevoorraden die niet via een leidingnet worden ontsloten, om tankstations te bevoorraden voor vrachtwagens die LNG als brandstof gebruiken of om schepen te bevoorraden die op LNG varen.

Diensten voor aangesloten bedrijven – Diensten voor eindverbruikers die op het Fluxys Belgium-net aangesloten zijn.Het vervoersnet van Fluxys Belgium

Indicatief investeringsprogramma 2017-2026: ongeveer € 671 miljoen

Het indicatieve investeringsprogramma 2017-2026 vertegenwoordigt een bedrag van ongeveer € 671 miljoen en omvat infrastructuurprojecten in zowel vervoer, opslag als LNG-terminalling. 

> Meer over het investeringsprogramma

Wettelijk en regulerend kader

In het huidige wettelijk en regulerend kader is in België een gereguleerd stelsel van toepassing voor aardgasvervoer, aardgasopslag en LNG-terminalling.

> Meer over het wettelijk en regulerend kader voor onze diensten

Operational data and booking system

Het webplatform gasdata.fluxys.com is een geïntegreerd webplatform voor publieke gegevens en privégegevens, waaronder het elektronisch boeken van vervoersdiensten

Hulp bij het gebruik van zoekoperatoren

Gebruik “aanhalingstekens” om een reeks woorden of een zin in een welbepaalde volgorde te zoeken.

Booleaanse operatoren

U kan een groep woorden of een zin terugvinden door gebruik te maken van AND, OR, NOT: Booleaanse operatoren worden gebruikt om termen in het zoekveld te combineren.

 

  • AND: Alle gezochte termen moeten in het zoekresultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel AND Peer geeft resultaten waarin zowel het woord appel als het woord peer voorkomen.

     

  • OR:  Minstens één van de gezochte termen moet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel OR Peer geeft resultaten waarin ofwel het woord Appel, ofwel het woord Peer, ofwel beide woorden voorkomen.

     

  • NOT: De term die wordt voorafgegaan door NOT mag niet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel NOT Peer geeft resultaten waarin het woord appel voorkomt, maar niet het woord Peer.