LNG-terminalling

Zeebrugge: LNG-toegangspoort voor Noordwest-Europa

De LNG-terminal in Zeebrugge is de toegangspoort voor de levering van LNG in Noordwest-Europa. De terminal biedt een optimale fexibiliteit in het laden en lossen van alle types LNG-schepen, het laden van LNG-tankwagens of het hervergassen van LNG om het in het pijpleidingennet te vervoeren.


Hervergassing

Het LNG dat gelost wordt op de terminal kan worden hervergast voor verhandeling of verbruik als aardgas in België, gelijk welk buurland of Zuid-Europa. De LNG-terminal in Zeebrugge heeft een hervergassingscapaciteit van nagenoeg 500 GWh LNG per dag.


Laden en lossen van schepen

Van de kleinste (2.000 m³) tot de grootste (266.000 m³) LNG-schepen kunnen gelost of geladen worden in de Zeebrugse LNG-terminal. Tot 380.000 m³ LNG kan opgeslagen worden in de 4 opslagtanks aan atmosferische druk. Kleine schepen worden geladen om verafgelegen industriële eindklanten te bevoorraden met LNG en om LNG in te zetten als transportbrandstof voor schepen en vrachtwagens.


140 aanmeerrechten voor rechtstreekse scheepsoverslag beschikbaar

De LNG-terminal in Zeebrugge biedt momenteel 140 aanmeerrechten voor rechtstreekse LNG-scheepsoverslag tot eind 2018. De aanmeerrechten zijn tegen een competitieve prijs beschikbaar volgens het principe 'first come, first served'.


Laden van LNG-vrachtwagens

LNG-vrachtwagens en -tankwagens kunnen geladen worden met 40 tot 50 m³ LNG. Er hebben al 5.000 zulke laadbeurten plaatsgevonden sinds 2010. Ze vertrekken vanuit Zeebrugge op de weg en per ferry om verafgelegen industriële eindklanten te bevoorraden met LNG en om LNG in te zetten als transportbrandstof voor schepen en vrachtwagens in de buurlanden.


Meer dan 1.600 schepen ontvangen

De installaties in de terminal in Zeebrugge zijn bestemd voor het lossen en laden van schepen met vloeibaar aardgas (liquefied natural gas of LNG). Het LNG wordt er tijdelijk in buffer opgeslagen in opslagtanks. Het LNG kan worden hervergast en in het net gestuurd voor vervoer of opnieuw aan boord van LNG-schepen worden geladen. Meer dan 1.600 schepen zijn al aangemeerd sindsde ingebruikneming van de terminal in 1987.


Drie terminalling-contracten op lange termijn

In 2004 heeft Fluxys LNG langetermijncontracten afgesloten met drie terminalgebruikers: Qatar Petroleum/ExxonMobil, Distrigas en SUEZ LNG Trading. De contracten vertegenwoordigen in totaal een geboekte jaarlijkse overslagcapaciteit van 9 miljard kubieke meter aardgas.

Hulp bij het gebruik van zoekoperatoren

Gebruik “aanhalingstekens” om een reeks woorden of een zin in een welbepaalde volgorde te zoeken.

Booleaanse operatoren

U kan een groep woorden of een zin terugvinden door gebruik te maken van AND, OR, NOT: Booleaanse operatoren worden gebruikt om termen in het zoekveld te combineren.

 

  • AND: Alle gezochte termen moeten in het zoekresultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel AND Peer geeft resultaten waarin zowel het woord appel als het woord peer voorkomen.

     

  • OR:  Minstens één van de gezochte termen moet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel OR Peer geeft resultaten waarin ofwel het woord Appel, ofwel het woord Peer, ofwel beide woorden voorkomen.

     

  • NOT: De term die wordt voorafgegaan door NOT mag niet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel NOT Peer geeft resultaten waarin het woord appel voorkomt, maar niet het woord Peer.