Op de hoogte blijven via e-mail?

 Schrijf u hier in!

Transparantie-informatie

2018-01-02
Gereglementeerde informatie - Dit persbericht herneemt de gegevens uit de kennisgeving die Fluxys Belgium heeft ontvangen van Fluxys NV en Publigas CVBA. Als emittent van aandelen die zijn statutaire zetel in België heeft, verspreidt Fluxys Belgium deze informatie krachtens de transparantiewetgeving (Titel II van de wet van 2 mei 2007 en Koninklijk Besluit van 14 februari 2008).

Kennisgeving over de verwerving of de overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten


Definitieve kennisgeving betreffende FLUXYS BELGIUM NV (nr. 0402-954-628)


Reden voor de kennisgeving: verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten


Kennisgeving door: een persoon die alleen kennis geeft


Kennisgevingsplichtige personen:

  • Fluxys NV, 1040 Brussel, Kunstlaan 31
  • PUBLIGAS CVBA, Brussel 1000, Ravensteingalerij 4 bus 2

Datum van drempeloverschrijding: 11/12/2017


Overschreden drempel (in %): 90,00


Noemer: 70.263.501


Details van de kennisgeving


A. Stemrechten
  Vorige kennisgeving Na de transactie
#stemrechten #stemrechten % stemrechten
Houders van stemrechten
Verbonden aan de effecten Los van de effecten Verbonden aan de effecten Los van de effecten
Publigaz SCRL
Fluxys NV
63.237.240
90,00%
Subtotaal
63.237.240
90,00%
Totaal 63.237.240 0 90,00% 0,00%

B. Gelijkgestelde financiële instrumenten

Na de transactie
Houders van gelijk-gestelde financiële instrumenten Type financieel instrument Verval-datum Uitoefenings-termijn of -datum # stemrechten die kunnen worden verworven bij de uitoefening van het instrument % stemrechten AfwikkelingTotaal 0 0,00%

TOTAAL (A & B) #stemrechten % stemrechten

63.237.240 90,00%


Bijkomende informatie: Publigas heeft de controle over Fluxys NV (77,62%)


Gedaan te Brussel op 13/12/2017
CONTACTPERSONEN
Financiële en boekhoudkundige gegevens
Geert Hermans
Tel.: +32 2 282 75 66
geert.hermans@fluxys.com
Pers
Rudy Van Beurden
Tel.: +32 2 282 72 30
rudy.vanbeurden@fluxys.com


Terug naar overzicht

Hulp bij het gebruik van zoekoperatoren

Gebruik “aanhalingstekens” om een reeks woorden of een zin in een welbepaalde volgorde te zoeken.

Booleaanse operatoren

U kan een groep woorden of een zin terugvinden door gebruik te maken van AND, OR, NOT: Booleaanse operatoren worden gebruikt om termen in het zoekveld te combineren.

 

  • AND: Alle gezochte termen moeten in het zoekresultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel AND Peer geeft resultaten waarin zowel het woord appel als het woord peer voorkomen.

     

  • OR:  Minstens één van de gezochte termen moet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel OR Peer geeft resultaten waarin ofwel het woord Appel, ofwel het woord Peer, ofwel beide woorden voorkomen.

     

  • NOT: De term die wordt voorafgegaan door NOT mag niet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel NOT Peer geeft resultaten waarin het woord appel voorkomt, maar niet het woord Peer.