Vernieuwing aardgasinfrastructuur in Zwijndrecht en Beveren

Fluxys Belgium vernieuwt zijn aardgasleidingnet tussen Antwerpen en Sint-Niklaas en in dat kader wordt de bestaande leiding tussen Zwijndrecht en Beveren vervangen door een nieuwe leiding tussen de E17 ter hoogte van de afrit Beveren-Melsele-Kruibeke in Zwijndrecht en de KMO-zone Gasdam in Beveren.

De werken maken deel uit van ons programma om het geheel van onze infrastructuur in een langetermijnoptiek te doen blijven beantwoorden aan hoge veiligheids- en kwaliteitsstandaarden. De aanleg van de leiding start op 6 maart 2017, om ze in de zomer van 2017 in gebruik te nemen.

Tracé met zorg gekozen


Bij de keuze van het tracé van de leiding wordt rekening gehouden met de bestaande en geplande woonzones en industriezones. Fluxys evalueert ook de risico’s in de te doorkruisen zones en neemt specifieke technische maatregelen waar nodig. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan landbouwzones, archeologische elementen en het respect voor de fauna en flora. En de leiding loopt - als het kan - parallel aan bestaande lijninfrastructuur.

> Hoe wordt een tracé precies gekozen?

> Bekijk het geplande tracé op luchtfoto    pdf

Ruime consultatie tijdens vergunningsprocedures

Op basis van het vastgestelde tracé vraagt Fluxys de verschillende vergunningen aan die voor de aanleg en de exploitatie van een aardgasleiding nodig zijn, onder meer een stedenbouwkundige vergunning, een vervoersvergunning en een verklaring van openbaar nut. In het kader van die vergunningsaanvragen worden in elke betrokken gemeente diverse openbare onderzoeken georganiseerd om het project in detail te bekijken. Pas wanneer alle vergunningsprocedures met positief resultaat zijn doorlopen, begint Fluxys met de aanleg van de leiding.

Meer lezen over de verschillende vergunningsprocedures    pdf

Vergunningsprocedure   
Stand van zaken
Verklaring van Openbaar Nut
Bekomen op 10 augustus 2016.
Stedenbouwkundige vergunning
Bekomen op 7 september 2016
Vervoersvergunning
Bekomen op 7 november 2016

Overleg met eigenaars en exploitanten van terreinen

Van bij de voorstudie van een project tot het plaatsherstel na de aanleg van een leiding hebt u als eigenaar of exploitant van een betrokken terrein uw eigen contactpersoon bij Fluxys. Op die manier kunt u overleggen met iemand die van bij het begin uw bezorgdheden en de karakteristieken van uw percelen kent. Uw contactpersoon maakt deel uit van de ploeg onderhandelaars bij Fluxys en heeft een bijzondere opdracht: de belangen van eigenaars en exploitanten van terreinen begrijpen en bij Fluxys verdedigen.

Meer lezen over het overleg met eigenaars en exploitanten van terreinen

Wanneer
Met wie
Waarover
zomer 2015

eigenaars en exploitanten
identificatie van de betrokkenen en eerste contactname
september 2015

eigenaars en exploitanten
infovergadering om het project voor te stellen
na de start van de procedure voor de Verklaring van Openbaar Nut
eigenaars
sluiten van doorgangsovereenkomst met de eigenaars van doorkruiste percelen
voor de opening van de werkpiste
exploitanten
opstellen van een tegensprekelijke plaatsbeschrijving
na het uitgraven van de sleuf
exploitanten
opstellen van een beschrijving van de eventuele aanwezigheid van drainage
na het herstellen van de drainage
exploitanten
vaststellen van het herstel van de drainage
na het herstel van de terreinen
exploitanten
document ter oplevering van de terreinen +
tegensprekelijke evaluatie van de schade en betaling vergoeding

Hulp bij het gebruik van zoekoperatoren

Gebruik “aanhalingstekens” om een reeks woorden of een zin in een welbepaalde volgorde te zoeken.

Booleaanse operatoren

U kan een groep woorden of een zin terugvinden door gebruik te maken van AND, OR, NOT: Booleaanse operatoren worden gebruikt om termen in het zoekveld te combineren.

 

  • AND: Alle gezochte termen moeten in het zoekresultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel AND Peer geeft resultaten waarin zowel het woord appel als het woord peer voorkomen.

     

  • OR:  Minstens één van de gezochte termen moet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel OR Peer geeft resultaten waarin ofwel het woord Appel, ofwel het woord Peer, ofwel beide woorden voorkomen.

     

  • NOT: De term die wordt voorafgegaan door NOT mag niet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel NOT Peer geeft resultaten waarin het woord appel voorkomt, maar niet het woord Peer.