Nieuwe vergunningsprocedure voor het project Kraainem-Haren

16.08.2018

Openbaar onderzoek Omgevingsvergunning start op 17 augustus

Fluxys heeft in de lente bij Ruimte Vlaanderen een Omgevingsvergunning aangevraagd voor zowel de leiding op Vlaams grondgebied tussen Kraainem en Haren als het drukreduceerstation in Kraainem. In het kader van die Omgevingsvergunning houdt elke betrokken gemeente (Kraainem, Zaventem, Wezembeek-Oppem en Machelen) een openbaar onderzoek. Dat start op vrijdag 17 augustus en duurt 30 dagen.

Buurtbewoners kunnen van dat openbaar onderzoek gebruik maken om het dossier van de vergunningsaanvraag in te kijken en eventuele bezwaren of opmerkingen te uiten (via het online omgevingsloket of per brief aan de gemeente).

20.04.2018

Aangepaste plannen in Kraainem: nieuwe vergunningsprocedure nodig voor het volledige project 

Naar aanleiding van een aantal opmerkingen en klachten vorig jaar over de locatie van de bovengrondse infrastructuur in Kraainem werd de inplanting ervan geëvalueerd en is in overleg met verschillende administraties beslist om die infrastructuur te bouwen aan de andere kant van de Ring: nog steeds in Kraainem, naast de GSM-mast, ter hoogte van de Oscar de Burburelaan.. Dat betekent dat Fluxys Belgium een nieuwe aanvraag moet indienen om voor het project Kraainem-Haren een omgevingsvergunning te bekomen.

Aanleg van de leiding begint in 2019

De aanleg van de nieuwe leiding start pas wanneer alle nodige vergunningen bekomen zijn. Volgens de huidige planning zou de bouw van de leiding in de lente van 2019 beginnen en zou de ingebruikneming dan volgen in de herfst van hetzelfde jaar.

     

Infoavonden per betrokken gemeente

Fluxys Belgium organiseert in samenwerking met de gemeenten een infoavond met verdere toelichting over het waarom en de timing van het project. Uiteraard komt ook aan bod hoe de aanleg van de leiding en de bouw van de bovengrondse infrastructuur praktisch in zijn werk zal gaan en kunt u bij de Fluxys-vertegenwoordigers terecht met al uw vragen.

 • Machelen (7 mei 2018 om 19u30, deuren gaan open om 19u):
  de Wulfzaal, 1ste verdieping van het gemeentehuis van Machelen
  Woluwestraat 1, 1830 Machelen
 • Zaventem (15 mei 2018 om 19u30, deuren gaan open om 19u):
  Raadzaal van het gemeentehuis
  Diegemstraat 37, 1930 Zaventem
 • Kraainem (23 mei 2018 om 19u30, deuren gaan open om 19u):
  Gemeentehuis
  Arthur Dezangrélaan 17, 1950 Kraainem
 • Wezembeek (30 mei 2018 om 19u30, deuren gaan open om 19u):
  Buurtcentrum Forum
  ter Meerenlaan 1-3, 1970 Wezembeek-Oppem
14.11.2017

Opschorting van de werken

De werken voor de bouw van de aardgasvervoersinstallaties tussen Kraainem en Haren zijn stopgezet. Er werd een schorsingsprocedure in uiterst dringende noodzakelijkheid aangespannen tegen de stedenbouwkundige vergunning bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Die Raad heeft de vergunning geschorst in afwachting van een uitspraak ten gronde. Fluxys moet zijn werken dan ook opschorten en bekijkt intussen welke stappen kunnen worden genomen.

13.10.2017

Leiding en drukreduceerstation: voorbereidende werken starten op 16 oktober

 

 • Met de uitbaters van de percelen die betrokken zijn bij de werken werd contact genomen om een plaatsbeschrijving op te stellen.
 • Op maandag 16 oktober starten de voorbereidende werken voor zowel de aanleg van de 7 kilometer lagedrukleiding met een diameter van 60 centimeter als voor de bouw van het drukreduceerstation in Kraainem ter hoogte van de Alfons Lenaertsstraat.
 • Er zullen langs het hele tracé van het project verschillende ploegen tegelijk aan het werk zijn.
 • Er zullen graafmachines ter plaatse komen die eerst de werkstrook zullen vrijmaken die nodig is om efficiënt en veilig te kunnen werken. Als de werkstrook klaar is, worden de buizen ter plaatse gebracht en gelast en daarna volgt het graven van de sleuf om de leiding in neer te laten.
 • Op een aantal locaties wordt geen sleuf gegraven om de leiding in aan te leggen maar past Fluxys specifieke sleufloze technieken toe (vier boringen onder de percelen door).
 • Tegelijk wordt een werfinstallatie klaargemaakt op de plaats waar het drukreduceerstation komt. Tijdens de werken wordt dan méér plaats ingenomen dan de plek die het toekomstige station in zal nemen.
 • Wanneer de nodige koppelingen tussen alle leidingstukken zijn gemaakt, voert Fluxys een aantal testen uit om onder meer de weerstand en de dichtheid van de leidingen te testen.
 • Tot slot worden eventuele drainagesystemen in hun oorspronkelijke ligging hersteld. Ook worden de grondlagen en de teelaarde apart en met zorg heraangevuld zodat de bodem zich weer in zijn oorspronkelijke staat kan herstellen.
 • Volgens de huidige planning wordt de nieuwe leiding en het nieuwe station in mei 2018 in gebruik genomen.

In de komende weken zullen we regelmatig nieuws plaatsen over de vooruitgang van de werken.

Fluxys Belgium bouwt een lagedrukleiding voor aardgasvervoer tussen Kraainem en Brussel (Haren). De infrastructuur kadert in de projecten voor het versterken van de distributienetten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in Vlaams-Brabant. Zo wordt onder meer een nieuwe aftakking voor de Vlaamse distributienetbeheerder Iverlek gebouwd. Daarnaast komt er in Kraainem een drukreduceerstation als schakel met de hogedrukleiding van Fluxys en de nieuw te bouwen lagedrukleiding. De nieuwe infrastructuur biedt een oplossing voor de verwachte stijging van het aardgasverbruik van huishoudens en kmo’s.

> Bekijk het tracé op luchtfoto    pdf

Contact

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Dan kan u contact opnemen met Fluxys

> via email: communityrelations@fluxys.com
> of telefonisch met Patrick Demesmaeker op het nummer 02 282 77 52.

Overleg met buurt

Van bij de voorstudie van een project tot het plaatsherstel na de aanleg van een leiding heeft elke eigenaar en exploitant van een betrokken terrein zijn eigen contactpersoon bij Fluxys. Klik hier om een overzicht te bekijken van de contactmomenten.

Hulp bij het gebruik van zoekoperatoren

Gebruik “aanhalingstekens” om een reeks woorden of een zin in een welbepaalde volgorde te zoeken.

Booleaanse operatoren

U kan een groep woorden of een zin terugvinden door gebruik te maken van AND, OR, NOT: Booleaanse operatoren worden gebruikt om termen in het zoekveld te combineren.

 

 • AND: Alle gezochte termen moeten in het zoekresultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel AND Peer geeft resultaten waarin zowel het woord appel als het woord peer voorkomen.

   

 • OR:  Minstens één van de gezochte termen moet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel OR Peer geeft resultaten waarin ofwel het woord Appel, ofwel het woord Peer, ofwel beide woorden voorkomen.

   

 • NOT: De term die wordt voorafgegaan door NOT mag niet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel NOT Peer geeft resultaten waarin het woord appel voorkomt, maar niet het woord Peer.