Dochterondernemingen

Fluxys LNG NV

(geconsolideerde dochteronderneming - 99,99% deelneming Fluxys Belgium en 0,01% deelneming Flux Re)

Fluxys LNG is eigenaar en beheerder van de LNG-terminal in Zeebrugge en commercialiseert terminallingcapaciteit en aanverwante diensten. Het eigen vermogen van Fluxys LNG bedraagt 191,1 MEUR op 31 december 2016, tegenover 200,1 MEUR het jaar daarvoor. Het nettoresultaat van het boekjaar 2016 bedraagt 8,3 MEUR, tegenover 10,9 MEUR in 2015.

Flux Re

(geconsolideerde dochteronderneming - 100% deelneming Fluxys Belgium)

Flux Re is een herverzekeringsmaatschappij naar Luxemburgs recht, opgericht in oktober 2007. Het eigen vermogen van Flux Re blijft ongewijzigd tegenover 2015 en bedraagt 4,8 MEUR op 31 december 2016.

Balansys

(deelneming geconsolideerd via de vermogensmutatiemethode – deelneming Fluxys Belgium 50%)

In het kader van de integratie van de Belgische en Luxemburgse netwerken hebben Fluxys Belgium en Creos op 7 mei 2015 de vennootschap Balansys opgericht, een joint venture waarin Fluxys Belgium en Creos elk 50% aanhouden. Het is voorzien dat de vennootschap in 2017 de commerciële balanceringactiviteiten van de geïntegreerde markt overneemt.

Prisma

(niet-geconsolideerde onderneming – deelneming Fluxys Belgium 9,20%)

Prisma is het gemeenschappelijk capaciteitsverkoopplatform voor 37 gasvervoerders en past de regels voor capaciteitstoewijzing zoals vastgelegd in de Europese netwerkcode toe.

 

Hulp bij het gebruik van zoekoperatoren

Gebruik “aanhalingstekens” om een reeks woorden of een zin in een welbepaalde volgorde te zoeken.

Booleaanse operatoren

U kan een groep woorden of een zin terugvinden door gebruik te maken van AND, OR, NOT: Booleaanse operatoren worden gebruikt om termen in het zoekveld te combineren.

 

  • AND: Alle gezochte termen moeten in het zoekresultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel AND Peer geeft resultaten waarin zowel het woord appel als het woord peer voorkomen.

     

  • OR:  Minstens één van de gezochte termen moet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel OR Peer geeft resultaten waarin ofwel het woord Appel, ofwel het woord Peer, ofwel beide woorden voorkomen.

     

  • NOT: De term die wordt voorafgegaan door NOT mag niet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel NOT Peer geeft resultaten waarin het woord appel voorkomt, maar niet het woord Peer.