Het indicatieve investeringsprogramma 2018-2027

Globale aanpak 

Fluxys Belgium actualiseert jaarlijks zijn indicatieve tienjaren-investeringsprogramma voor zijn drie basisactiviteiten: het vervoer en de opslag van aardgas en de terminalling van vloeibaar aardgas (LNG). Die actualiseringen houden rekening met de evolutie van de behoeften inzake aardgasbevoorrading, aanvragen voor nieuwe aansluitingen en nieuwe behoeften van de netgebruikers zoals die onder meer blijken uit internationale marktbevragingen.

3 grote pijlers

  • De investeringen voor LNG-initiatieven en grensoverschrijdende projecten (26%)
  • Investeringen om de evolutie te dekken van de capaciteit die ter beschikking wordt gesteld van de eindgebruikers (7%)
  • Investeringen om de integriteit van de aardgasvervoersinfrastructuur te bewaren en de infrastructuren aan te passen en te vernieuwen (67%)

 

> Lees meer over de 3 grote pijlers

Elektriciteitscentrales: geen nieuwe aansluitingen

Het indicatief investeringsprogramma 2018-2027 omvat geen enkel project om het netwerk te versterken met nieuwe elektriciteitscentrales: het huidige netwerk van Fluxys Belgium heeft over het algemeen voldoende capaciteiten om nieuwe centrales aan te sluiten. De keuze van de inplanting kan er echter voor zorgen dat het netwerk van de betrokken regio moet worden versterkt. Door de onzekere evolutie van de energiemix voor elektriciteitsproductie in België, in het bijzonder de kernuitstap in 2025 en de eventuele (gedeeltelijke?) vervanging van kernenergie met elektriciteitsproductie op aardgas, kunnen we momenteel niet anticiperen op de eventuele behoefte om het net van Fluxys Belgium te versterken.   

Investeringen 2018-2027

Voor de periode 2018-2027 plant Fluxys Belgium investeringsprojecten voor een totaalbedrag van € 549 miljoen. Die projecten hebben als doel de rol van België als draaischijf van internationale gasstromen te verstevigen en de bevoorradingszekerheid van het land verder te handhaven aan zo competitief mogelijke tarieven. Het programma 2018-2027 vormde de basis voor het Ten-Year Network Development Plan dat op Europees niveau werd uitgewerkt door het geheel van de netbeheerders binnen ENTSOG.

Het totale bedrag van de geplande investeringen voor de periode 2018-2027 is gedaald ten opzichte van de globale enveloppe van 2017-2026, die € 671 miljoen bedroeg. De daling van de investeringen is een logische evolutie van de ontwikkeling van het Belgische net in de afgelopen jaren. Dankzij de grote investeringen in het verleden in het netwerk heeft het Belgische net een adequate omvang gekregen, biedt het aanzienlijke ingangscapaciteit aan (> 10 miljoen m³(n)/u), beschikt het over bidirectionele stromen, vertoont het geen congestie en is het sterk verbonden met de andere aardgasvervoersnetten in Noordwest-Europa.

Bovendien worden de investeringen die in 2017 zijn afgerond en die niet meer zijn opgenomen in het nieuwe investeringsplan, slechts gedeeltelijk gecompenseerd door nieuwe projecten die op het programma voor 2018-2027 staan maar nog niet werden goedgekeurd. Een van die projecten is de bouw van een derde steiger op de LNG-terminal van Zeebrugge, een project waarvoor nog een marktbevraging moet worden georganiseerd.>> Indicatief investeringsprogramma op 10 jaar 2018-2027   pdf

Hulp bij het gebruik van zoekoperatoren

Gebruik “aanhalingstekens” om een reeks woorden of een zin in een welbepaalde volgorde te zoeken.

Booleaanse operatoren

U kan een groep woorden of een zin terugvinden door gebruik te maken van AND, OR, NOT: Booleaanse operatoren worden gebruikt om termen in het zoekveld te combineren.

 

  • AND: Alle gezochte termen moeten in het zoekresultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel AND Peer geeft resultaten waarin zowel het woord appel als het woord peer voorkomen.

     

  • OR:  Minstens één van de gezochte termen moet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel OR Peer geeft resultaten waarin ofwel het woord Appel, ofwel het woord Peer, ofwel beide woorden voorkomen.

     

  • NOT: De term die wordt voorafgegaan door NOT mag niet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel NOT Peer geeft resultaten waarin het woord appel voorkomt, maar niet het woord Peer.