Het vervoersnet van Fluxys Belgium

Het vervoersnet van Fluxys Belgium

4.000 kilometer leidingen

Het net omvat iets meer dan 4.000 kilometer leidingen en wordt gebruikt voor zowel het vervoer van aardgas voor verbruik in België als het grens-tot-grensvervoer van aardgas naar andere eindverbruikersmarkten. In 2017 vervoerde Fluxys Belgium 182 TWh aardgas voor verbruik in België en 304 TWh aardgas van het ene grenspunt naar het andere.  


Meer dan 240 leveringspunten

Het aardgasvervoersnet telt in België aansluitingen met 17 distributienetbeheerders, die op hun beurt de distributie van aardgas verzorgen naar de huishoudens en de KMO’s. Daarnaast zijn ongeveer 220 industriële eindverbruikers en elektriciteitscentrales aan het aardgasnetwerk in België aangesloten.

Hulp bij het gebruik van zoekoperatoren

Gebruik “aanhalingstekens” om een reeks woorden of een zin in een welbepaalde volgorde te zoeken.

Booleaanse operatoren

U kan een groep woorden of een zin terugvinden door gebruik te maken van AND, OR, NOT: Booleaanse operatoren worden gebruikt om termen in het zoekveld te combineren.

 

  • AND: Alle gezochte termen moeten in het zoekresultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel AND Peer geeft resultaten waarin zowel het woord appel als het woord peer voorkomen.

     

  • OR:  Minstens één van de gezochte termen moet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel OR Peer geeft resultaten waarin ofwel het woord Appel, ofwel het woord Peer, ofwel beide woorden voorkomen.

     

  • NOT: De term die wordt voorafgegaan door NOT mag niet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel NOT Peer geeft resultaten waarin het woord appel voorkomt, maar niet het woord Peer.