Het HSE-beleid van Fluxys Belgium NV en Fluxys LNG NV

Health, Safety, Environment - Welzijn, Veiligheid, Leefomgeving

Bij Fluxys Belgium en Fluxys LNG zetten wij ons in voor het welzijn van onze medewerkers, de veiligheid van onze installaties en dit met respect voor onze omgeving. Onze aanpak ligt in lijn met onze vijf waarden:
1. Kwaliteitsvolle en betrouwbare diensten aan onze klanten, tegen competitieve prijzen;
2. Respect voor de veiligheidsregels en het milieu;
3. Engagement en professionele inzet in alle omstandigheden;
4. Een vlotte samenwerking in teams;
5. Een constructieve en duidelijke dialoog met onze buren.

Dit HSE-beleid steunt op vier pijlers:


1 – Dag in dag uit nemen we verantwoordelijkheid over onze activiteiten en resultaten.

We willen dat iedereen binnen Fluxys zijn rol kent en zijn verantwoordelijkheid opneemt. Wij moedigen iedereen aan om in team samen te werken en kennis en ervaring uit te wisselen. Voor ons bedrijf en voor elke medewerker leggen we doelstellingen vast en wijzen we de nodige middelen toe. We komen onze engagementen na.2 – Ons doel is om op een efficiënte manier kwaliteit te leveren aan onze externe en interne klanten.

Onze efficiënte en kwaliteitsvolle processen gaan hand in hand met het welzijn, de veiligheid en de leefomgeving. Om ervoor te zorgen dat deze drie elementen in onze processen verwerkt zijn, hebben wij een beheerssysteem (Quality & Safety Management System) ontwikkeld. Wij evalueren en verbeteren dit regelmatig.3 – We hanteren de hoogste industriestandaarden op het gebied van veiligheid, en houden rekening met het welzijn van onze werknemers, het leefmilieu en de relatie met onze buren.

 • Wij zorgen voor veilige arbeidsomstandigheden en voorkomen mogelijke incidenten.
 • Wij beoordelen onze projecten op veiligheid, milieuvriendelijkheid en welzijn. Wij respecteren de wet en passen de best beschikbare technologieën toe, rekening houdend met de economische realiteit.
 • Wij identificeren de risico’s van onze installaties en bekijken hoe we die kunnen beperken. Om onze installaties te controleren en te onderhouden ontwikkelen we specifieke programma’s. Bovendien zijn wij voorbereid op mogelijke crisissituaties.
 • Wij leren uit onze ervaringen door ieder incident te melden, te onderzoeken en onze processen indien nodig hieraan aan te passen. Wij engageren ons om de veiligheidsprestaties op peil te houden of te verbeteren.
 • Wij gaan verstandig om met natuurlijke rijkdommen. Wij zetten ons in om de uitstoot van schadelijke gassen en onze afvalproductie te beperken.
 • Wij moedigen onze aannemers aan om deze regels toe te passen. Hier houden wij rekening mee bij hun beoordeling.
 • Wij zorgen voor veilige en betrouwbare LNG-operaties, transport en opslag van aardgas.


4 - Wij communiceren over het HSE-beleid en zorgen ervoor dat onze medewerkers en contractanten het kennen en toepassen.

Wij staan open voor de inbreng van alle betrokkenen. Wij organiseren en volgen opleidingen om vaardigheden aan te leren of verder in te oefenen.

Hulp bij het gebruik van zoekoperatoren

Gebruik “aanhalingstekens” om een reeks woorden of een zin in een welbepaalde volgorde te zoeken.

Booleaanse operatoren

U kan een groep woorden of een zin terugvinden door gebruik te maken van AND, OR, NOT: Booleaanse operatoren worden gebruikt om termen in het zoekveld te combineren.

 

 • AND: Alle gezochte termen moeten in het zoekresultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel AND Peer geeft resultaten waarin zowel het woord appel als het woord peer voorkomen.

   

 • OR:  Minstens één van de gezochte termen moet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel OR Peer geeft resultaten waarin ofwel het woord Appel, ofwel het woord Peer, ofwel beide woorden voorkomen.

   

 • NOT: De term die wordt voorafgegaan door NOT mag niet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel NOT Peer geeft resultaten waarin het woord appel voorkomt, maar niet het woord Peer.