De raad van bestuur van Fluxys Belgium

Niet-uitvoerende bestuurders
Daniel Termont, voorzitter van de raad van bestuur en ondervoorzitter van het strategisch comité
Claude Grégoire, ondervoorzitter van de raad van bestuur en voorzitter van het strategisch comité
Jos Ansoms
Patrick Côté
Andries Gryffroy
Luc Hujoel
Ludo Kelchtermans, voorzitter van het auditcomité
Renaud Moens
Josly Piette
Nele Roobrouck
Christian Viaene, voorzitter van het benoemings- en vergoedingscomité
Luc Zabeau
Marianne Basecq (1)
Valentine Delwart (1)
Hélène Deslauriers (1)
Anne Leclercq (1)
Monique Lievens, voorzitster van het corporate governance comité (1)
Walter Nonneman (1)
Sandra Wauters (1)

 

> Overzicht van de curricula van de bestuurders

 


Genodigden met raadgevende stem
Pascal De Buck, voorzitter van het Directiecomité en CEO.

 

Vertegenwoordiger van de federale regering met raadgevende stem
François Fontaine

 

Secretariaat
Het secretariaat van de raad van bestuur wordt verzorgd door Nicolas Daubies.

(1) Onafhankelijke bestuurders krachtens de wet van 12 april 1965 betreffende de aardgasmarkt (zoals later gewijzigd), zoals bepaald in het corporate governance charter.

Hulp bij het gebruik van zoekoperatoren

Gebruik “aanhalingstekens” om een reeks woorden of een zin in een welbepaalde volgorde te zoeken.

Booleaanse operatoren

U kan een groep woorden of een zin terugvinden door gebruik te maken van AND, OR, NOT: Booleaanse operatoren worden gebruikt om termen in het zoekveld te combineren.

 

  • AND: Alle gezochte termen moeten in het zoekresultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel AND Peer geeft resultaten waarin zowel het woord appel als het woord peer voorkomen.

     

  • OR:  Minstens één van de gezochte termen moet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel OR Peer geeft resultaten waarin ofwel het woord Appel, ofwel het woord Peer, ofwel beide woorden voorkomen.

     

  • NOT: De term die wordt voorafgegaan door NOT mag niet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel NOT Peer geeft resultaten waarin het woord appel voorkomt, maar niet het woord Peer.