Diensten onderschrijven

Diensten aanvragen: meerdere verkoopskanalen

Om vervoersdiensten aan te vragen, dient een partij zich eerst als netgebruiker te registreren, zoals omschreven in de toegangscode voor vervoer (ACT bijlage B).

Vervoersdiensten voor interconnectiepunten kunnen als volgt aangevraagd worden, naargelang het beschouwde interconnectiepunt:

  • via het multi-TSO capaciteitsplatform PRISMA; en/of
  • via het elektronisch reservingssysteem van Fluxys (EBS); en/of
  • schriftelijk

Een overzicht van verkoopskanalen per dienst is hier ter beschikking.

(Document enkel beschikbaar in het Engels)

PRISMA is een gezamenlijk initiatief met andere TSOs met als doel een platform te implementeren met het oog op het verbinden van de Europese gasmarkten door de vroege en vrijwillige uitvoering van de Europese Netwerk Code voor Capacity Allocation Mechanisms ("CAM NC")

 > naar de PRISMA website

Op PRISMA worden capaciteitsdiensten aangeboden in gestandaardiseerde looptijden (Jaar, Kwartaal, Maand, Day-Ahead of Within-Day), die via veiling aangeboden worden als gebundelde of niet-gebundelde producten.

ENTSOG stelt jaarlijks de kalender ter beschikking voor de veilingen die voorzien zijn voor de periode vanaf de maand maart van het beschouwde jaar tot de maand februari van het jaar nadien.

> Kalender voor Jaar-, Kwartaal- en Maandveilingen voorzien voor maart 2018 tot en met februari 2019

> Kalender voor Dag en Binnen-De-Dag veilingen voorzien voor maart 2018 tot en met februari 2019Elektronisch Reserveringssysteem

Sommige capaciteitsdiensten (afhankelijk van het punt), kunnen onderschreven worden via het elektronisch reserveringssysteem van Fluxys Belgium "EBS", dat deel uitmaakt van het elektronisch data platform.

In het algemeen kunnen diensten via het EBS van Fluxys Belgium onderschreven worden tot D-1 om middernacht.

> Doorklikken naar het elektronisch data platform gasdata.fluxys.com

> Hoe een aanvraag doorsturen op het elektronisch boekingssysteem

Schriftelijk Vervoerscapaciteit onderschrijven

Systeemgebruikers kunnen voor sommige punten (naargelang het beschouwde punt) eveneens schriftelijk Entry Exit capaciteit aanvragen, door een Service Request Form in te vullen, 
 
Service Request Form Excel

> Hoe een schriftelijke aanvraag sturen

Assignment van diensten (secundaire markt)

Op de secundaire markt kunnen netgebruikers capaciteit kopen die wordt aangeboden door andere netgebruikers die aangekochte capaciteit niet zullen gebruiken. Dit kan ofwel via het platform PRISMA secondary, ofwel schriftelijk.

> Ga naar PRISMA secondary

Ga naar schriftelijke aanvraag voor assignment (tabblad "Assignment")

Capaciteit naar een distributienetwerk

Voor vervoersdiensten naar openbare distributie, gebeurt de toewijzing van capaciteit impliciet door Fluxys Belgium. Meer informative over dit onderwerp is hier ter beschikking.

Hulp bij het gebruik van zoekoperatoren

Gebruik “aanhalingstekens” om een reeks woorden of een zin in een welbepaalde volgorde te zoeken.

Booleaanse operatoren

U kan een groep woorden of een zin terugvinden door gebruik te maken van AND, OR, NOT: Booleaanse operatoren worden gebruikt om termen in het zoekveld te combineren.

 

  • AND: Alle gezochte termen moeten in het zoekresultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel AND Peer geeft resultaten waarin zowel het woord appel als het woord peer voorkomen.

     

  • OR:  Minstens één van de gezochte termen moet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel OR Peer geeft resultaten waarin ofwel het woord Appel, ofwel het woord Peer, ofwel beide woorden voorkomen.

     

  • NOT: De term die wordt voorafgegaan door NOT mag niet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel NOT Peer geeft resultaten waarin het woord appel voorkomt, maar niet het woord Peer.