Onderschrijving en toewijzing van capaciteit op de primaire markt

Onderschrijving van diensten 2018-2019

Vanaf 11 December 2017 (na het jaarlijkse onderschrijvingsvenster van november 2017) biedt Fluxys Belgium de resterende opslagdiensten in Loenhout aan volgens het allocatieregime "First Commited, First Served" voor jaarlijkse termijn. U kunt uw aanvragen voor opslagdiensten sturen naar info.storage@fluxys.com

Gelieve te noteren dat de beschikbaarheid van de additionele diensten afhankelijk is van wat de simulatie van de ondergrond uitwijst.

Meer informatie? Contacteer ons via info.storage@fluxys.com.

 

Beschikbare opslagdiensten op de primaire markt

 Opslagdiensten  Beschikbaarheid Hoeveelheid
SBU (vanaf 15/04/2018) 2018-2019 280 miljoen m³ 
Additionele opslagdiensten
(vanaf 15/04/2018)
 2018-2019  250 miljoen m³ 
Additionele opslagdiensten
(tot en met 14/04/2018)
2017-2018  0*

* Beperkte additionele hoeveelheden gedurende specifieke maanden kunnen nog beschikbaar zijn, afhankelijk van wat de simulatie uitwijst.

Gecontracteerde opslagdiensten op de primaire markt

Opslag-
diensten
Contract-
periode
Equivalent opslagvolume in GWh  Hoeveel-
heid
 Lange
termijn
 2012-2022 4.676  172414 SBU 
Korte  
termijn (bijkomende diensten)
2017- 2018  3.127,4 -

Opslagdiensten op lange en jaarlijkse termijn

Fluxys Belgium biedt opslagdiensten aan in 3 termijnen:

  • opslagdiensten voor de lange termijn (2-10 jaar) worden aangeboden tijdens onderschrijvingsvensters;
  • jaarlijkse opslagdiensten worden aangeboden tijdens veilingen of tijdens onderschrijvingsvensters;
  • kortetermijn-opslagdiensten (bijkomende diensten) worden aangeboden gedurende het lopende opslagseizoen. 

Tussen het sluiten van een vorige onderschrijvingskalender en het openen van een volgende kan opslagcapaciteit worden geboekt volgens het First Committed First Served principe in zoverre de capaciteit technisch en operationeel beschikbaar is.

Procedures en toewijzingsregels

Netgebruikers die in aanmerking komen om opslagdiensten te boeken, dienen met Fluxys het Standard Storage Agreement te ondertekenen. 

De procedures en toewijzingsregels voor het onderschrijven van opslagcapaciteiten zijn te vinden in het toegangsreglement bijlage C1 en C2.

Onderschrijvingskalender

 

Indicatieve planning voor de allocatie van opslagdiensten
Opslag jaar        
2018-2019   21/11/2017 - 08/12/2017   Onderschrijvingsvenster
    11/12/2017-14/04/2018   SBU en Bijkomende diensten volgens First Committed First Served principe
       

Hulp bij het gebruik van zoekoperatoren

Gebruik “aanhalingstekens” om een reeks woorden of een zin in een welbepaalde volgorde te zoeken.

Booleaanse operatoren

U kan een groep woorden of een zin terugvinden door gebruik te maken van AND, OR, NOT: Booleaanse operatoren worden gebruikt om termen in het zoekveld te combineren.

 

  • AND: Alle gezochte termen moeten in het zoekresultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel AND Peer geeft resultaten waarin zowel het woord appel als het woord peer voorkomen.

     

  • OR:  Minstens één van de gezochte termen moet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel OR Peer geeft resultaten waarin ofwel het woord Appel, ofwel het woord Peer, ofwel beide woorden voorkomen.

     

  • NOT: De term die wordt voorafgegaan door NOT mag niet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel NOT Peer geeft resultaten waarin het woord appel voorkomt, maar niet het woord Peer.