Nieuwe aardgasinfrastructuur van Fluxys in Overijse en Hoeilaart

Fluxys Belgium bouwt een aardgasvervoersleiding tussen Maleizen en Jezus-Eik. Die aanleg is noodzakelijk voor de versterking van het distributienetwerk van Sibelga in het Brussels Hoofdstedeljik Gewest. Aan het vertrekpunt van de leiding in Maleizen plant Fluxys een bovengrondse infrastructuur, een installatie waar de druk van het gas wordt verlaagd. Aan het einde van de leiding ter hoogte van de Welriekende dreef wordt met een knooppunt de verbinding met de leiding van Sibelga gemaakt.


> Bekijk het tracé op luchtfoto    pdf

13.12.2017

Speciale technieken: boorwerkzaamheden

Niet op het hele tracé wordt de leiding in open sleuf aangelegd, op 3 locaties zal een gestuurde boring plaatsvinden voor de aanleg van de leiding.

Hoe gaat een gestuurde boring in zijn werk?

   

De techniek wordt gebruikt om obstakels te kruisen waar dat niet kan met een open sleuf: een autostrade, een bevaarbare of snelstromende waterloop, een natuurgebied, een industriegebied,… Bij zo'n boring wordt aan beide kanten van het obstakel een werkplaats gemaakt. Aan de ene kant wordt een boormachine opgesteld en aan de andere kant wordt de leidingenstreng voorbereid. Die streng bestaat uit de aaneengelaste witte buizen over de lengte van de boring. De boormachine boort door een vooraf uitgetekend tracé een pilootboring onder het obstakel. Daarna wordt de opening in verschillende fases geruimd. Als de opening dan ruim genoeg is, wordt de leidingenstreng erdoor getrokken en wordt de aansluiting gemaakt met de rest van de leiding. Door het gebruik van die techniek zullen de leidingen op een zeer grote diepte liggen.

 

In totaal zullen in Overijse drie gestuurde boringen plaatsvinden:
* Vlierbeekberg: 660 meter (Het intrekken van de leidingstreng is voorzien in de week van 18 december. )
* Pijpekopstraat: 317m (zal uitgevoerd worden in 2018)
* Joseph Kumpsstraat: 607m (zal uitgevoerd worden in 2018)

 

27.10.2017

Allemaal buizen

Nadat de werkstrook klaargemaakt is, worden de onderdelen van de toekomstige leiding ter plaatse gebracht, waar nodig gebogen en dan aan elkaar gelast. Vervolgens worden de lassen gecontroleerd en met een beschuttende laag bekleed. Alles samen gaat het om zowat 430 buizen, goed voor ongeveer vijf maanden werk. Eind februari 2018 zal de tweede werffase helemaal rond zijn. 

Buizen ter plaatse brengen

Sinds midden oktober worden met vrachtwagens buizen van de opslagplaats in Winksele naar de werf gebracht. Zes vrachtwagens per dag vervoeren elk een maximum van acht buizen naar de werf. Één buis weegt ongeveer 2,5 ton en is 18 meter lang.

 

Buizen klaarleggen op de werkstrook


Uiteraard kunnen de vrachtwagens de zandbaan naast het traject niet op. Ze lossen daarom hun lading op een gemakkelijk bereikbare plaats. Krachtige rupsmachines rijden de buizen dan naar hun finale bestemming. Daar worden ze in een aaneensluitende lijn klaargelegd om aan elkaar te worden gelast.

Buizen buigen

Waar het traject een bocht maakt of de leiding de glooiing van het landschap moet volgen, gebruiken we gebogen buizen. Voor scherpe bochten gebruiken we buizen die door de producent in de fabriek op maat zijn gebogen. De minder scherpe bochten worden op de werf door de aannemer gerealiseerd. Een buis wordt met grote omzichtigheid en met speciale machines bewerkt tot hij de gevraagde buiging vertoont.

 

Buizen lassen

 

Nadien gaat het laswerk van start. Dat gebeurt manueel door gekwalificeerde lasers.

Lassen controleren

Daarop gaat een erkend keuringsorganisme aan de hand van radiografisch onderzoek na of elke las wel voldoet aan de eisen. Onaanvaardbare verbindingspunten moeten gerepareerd worden of zelfs helemaal worden overgedaan. Zijn er te veel probleemgevallen, dan moet de aannemer ons een boete betalen. Zo verplichten we hem om werk van het allerhoogste niveau af te leveren.

 

Lassen bekleden

De buizen zijn in de fabriek al bekleed. Zodra alle lassen op een leidingstuk goedgekeurd zijn, krijgen zij op hun beurt een extra beschuttende laag in polyethyleen. We verhinderen op die manier dat het staal in de toekomst gaat reageren op de ondergrond en dat er roestvorming optreedt.

 

 

11.09.2017

Klaarmaken van de werkstrook gestart

Het eerste wat moet gebeuren als we een leiding aanleggen, is ervoor zorgen dat alle werken veilig en ordelijk kunnen starten. Fluxys besteedt dan ook voldoende aandacht aan het klaarmaken van de werkstrook. De komende weken zullen verschillende ploegen ter plaatse aanwezig zijn.


Landmeters op bezoek 

 

 

Vooraleer de werken kunnen starten, komt een eerste landmeter het volledige leidingtracé afpalen. Hij klopt paaltjes in de grond om het volledig tracé zichtbaar te maken. Daarna volgt een andere landmeter die, op basis van het werk van de eerste, de volledige werkstrook van 24 meter breed afzet.

 

 Afbakenen


 

Langs de houten palen, die de breedte van de zone aanduiden waarin zal worden gewerkt, wordt dan een lint gespannen of hekken geplaatst die de werkstrook volledig afbakent. Waar de werken door een weide gaan, waar bijvoorbeeld paarden of schapen staan, wordt er een aangepaste afrastering gebruikt (prikkeldraad, paardenlint …). 

Vrijmaken


 

De bomen langs het tracé werden al gerooid. Nu worden ook de struiken, landbouwgewassen en andere obstakels weggehaald die zich op de werkstrook bevinden.
We graven proefsleuven om precies te bepalen waar kabels of leidingen onze werkstrook doorkruisen. Zo kunnen we voorzorgen nemen vooraleer we met grote machines beginnen te graven.

Doorgang voor dieren

 

 Hier en daar zijn het geen planten, maar dieren waarvan we het dagelijks leven wat dooreenschudden. Wanneer de werken een weide passeren, treffen we voorzieningen (op basis van plaatsbeschrijvingen) voor bijvoorbeeld de waterbevoorrading van de weide en doorgangen voor het vee.

Teelaarde afgraven


  Over een groot deel van de werkstrook wordt de teelaarde afgegraven en aan de zijkanten van de werkzone opgeslagen. Wanneer later op de plaats waar de leiding zal komen ook de diepere grondlagen worden weggehaald, worden die diepere lagen apart opgeslagen. Op die manier kunnen op het einde van de werken de grondlagen in de juiste volgorde worden teruggeplaatst.  

Impact op de ondergrond beperken 

 

 

Voor landbouwers is het bijzonder belangrijk dat de structuur van de bodem niet wordt verstoord. Om compactering tegen te gaan, nemen we verschillende maatregelen: we rijden met machines op rupsbanden in plaats van wielen zodat het gewicht beter wordt verdeeld en waar nodig wordt een zandbaan aangelegd waarop de machines rijden zonder de bodem te beschadigen. 

20.07.2017

In de week van 24 juli: bomen langs het tracé worden gerooid

Het eerste wat moet gebeuren als Fluxys een leiding aanlegt, is ervoor zorgen dat alle werken veilig en ordelijk kunnen starten. We besteden dan ook voldoende aandacht aan het klaarmaken van de werkstrook. In de week van 24 juli starten daarvoor de eerste werken: de bomen die zich op de toekomstige werkstrook bevinden, worden weggehaald. De in- en uitritten voor het werfverkeer worden ter plaatse duidelijk aangegeven.

In september volgen de andere werken om de werkstrook klaar te maken.

19.05.2017

Werken voor de bouw van het station starten op 22 mei

De Raad voor Vergunningsbetwistingen is niet ingegaan op het verzoek om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de stedenbouwkundige vergunning te schorsen. Dat betekent dat de werken vergund onder de afgeleverde stedenbouwkundige vergunning kunnen starten.

Volgens de laatste vooruitzichten zal de aannemer van Fluxys Belgium vanaf 22 mei met de werken voor de bouw van de bovengrondse infrastructuur kunnen beginnen. Voor de aanleg van de leiding is Fluxys in overleg met de betrokken gemeenten en zullen de werken starten als de nodige plaatsbeschrijvingen zijn opgemaakt en de signalisatievergunningen zijn afgeleverd.
16.05.2017

Opschorting start van de werken


De werken voor de bouw van de aardgasvervoersinstallaties tussen Maleizen en Jezus-Eik zijn – hoewel eerder zo aangekondigd - niet van start kunnen gaan op 15 mei 2017. Er werden schorsingsprocedures in uiterst dringende noodzakelijkheid ingeleid tegen de stedenbouwkundige vergunning bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. We zullen een nieuwe startdatum voor de werken bekend maken in functie van de uitspraak van de Raad voor Vergunningbetwistingen en voor zover er geen nieuwe procedures in uiterst dringende noodzakelijkheid worden ingeleid.

25.04.2017

Voorbereidende werken starten op 15 mei 2017

 • Met de uitbaters van de percelen die betrokken zijn bij de werken werd contact genomen om een plaatsbeschrijving op te stellen.
 • Op 15 mei starten de voorbereidende werken voor de aanleg van de leiding: er wordt vertrokken vanuit de Eikenlaan (Jezus-Eik) richting Rameistraat (Maleizen). 
 • Er zullen graafmachines ter plaatse komen die eerst de werkstrook zullen vrijmaken die nodig is om efficiënt en veilig te kunnen werken. Als de werkstrook klaar is, worden de buizen ter plaatse gebracht en gelast en daarna volgt het graven van de sleuf om de leiding in neer te laten.
 • Op een aantal locaties wordt geen sleuf gegraven om de leiding in aan te leggen maar past Fluxys specifieke sleufloze technieken toe (persing of boring onder de percelen door).
 • Ten vroegste op 15 mei 2017 (onder voorbehoud van het akkoord van Afdeling Natuur en Bos), zullen de werken starten in Maleizen voor de bouw van het drukreduceerstation Een drukreduceerstation is een bovengrondse installatie waar het aardgas in druk wordt verlaagd. 
 • Wanneer de nodige koppelingen tussen alle leidingstukken zijn gemaakt, voert Fluxys een aantal testen uit om onder meer de weerstand en de dichtheid van de leidingen te testen. 
 • Tot slot worden eventuele drainagesystemen in hun oorspronkelijke ligging hersteld. Ook worden de grondlagen en de teelaarde apart en met zorg heraangevuld zodat de bodem zich weer in zijn oorspronkelijke staat kan herstellen.

Contact

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Dan kan u contact opnemen met Fluxys

> via email: communityrelations@fluxys.com
> of telefonisch met Patrick Demesmaeker op het nummer 02 282 77 52.

Overleg met buurt

Van bij de voorstudie van een project tot het plaatsherstel na de aanleg van een leiding heeft elke eigenaar en exploitant van een betrokken terrein zijn eigen contactpersoon bij Fluxys. Klik hier om een overzicht te bekijken van de contactmomenten.

Vergunningsprocedures

Fluxys heeft alle nodige vergunningen verkregen. Klik hier om een overzicht te bekijken van die procedures.

Hulp bij het gebruik van zoekoperatoren

Gebruik “aanhalingstekens” om een reeks woorden of een zin in een welbepaalde volgorde te zoeken.

Booleaanse operatoren

U kan een groep woorden of een zin terugvinden door gebruik te maken van AND, OR, NOT: Booleaanse operatoren worden gebruikt om termen in het zoekveld te combineren.

 

 • AND: Alle gezochte termen moeten in het zoekresultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel AND Peer geeft resultaten waarin zowel het woord appel als het woord peer voorkomen.

   

 • OR:  Minstens één van de gezochte termen moet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel OR Peer geeft resultaten waarin ofwel het woord Appel, ofwel het woord Peer, ofwel beide woorden voorkomen.

   

 • NOT: De term die wordt voorafgegaan door NOT mag niet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel NOT Peer geeft resultaten waarin het woord appel voorkomt, maar niet het woord Peer.