Werken in het vooruitzicht?
Eigenaars & exploitanten van terreinen
Notarissen
Gemeenten en administraties
Aangesloten bedrijven
Operationele gegevens
Klanten
Leveranciers

Onafhankelijk beheerder van de aardgasvervoersinfrastructuur in België

Marktbevraging over het nieuwe ZIGMA-model en de invoering van de CAM- en BAL-netwerkcodes

2014-04-08

Fluxys Belgium, Interconnector (UK) limited (IUK) en National Grid Gas lanceren vandaag een bevraging waarmee we gezamenlijk peilen naar de mening van de markt over onze voorstellen voor de toepassing van nieuwe Europese regelgeving en onze voorstellen om bij IUK en Fluxys Belgium nieuwe diensten in te voeren in het kader van het innovatieve ZIGMA-marktmodel. Marktspelers kunnen tot 6 mei feedback geven om de verdere ontwikkeling van de voorstellen te helpen vormgeven.

Lees meer ...

Yamal LNG en Fluxys ondertekenen samenwerkingsovereenkomst rond LNG-overslagdiensten

2014-04-04

Yamal LNG en Fluxys hebben een overeenkomst ondertekend die de elementen van samenwerking uitzet rond de overslag van vloeibaar aardgas (LNG) aangevoerd vanuit een LNG-productieterminal op het schiereiland Yamal (Rusland) naar de LNG-terminal van Fluxys in Zeebrugge (België).

Lees meer ...

Werken elektronisch melden via KLIM

> Meer over KLIM
> Link naar KLIM 

 

Vragen over onze infrastructuur?

Voor alle vragen over onze infrastructuur: gebruik dit formulier.

 

Noodnummers

Verwittig ons bij een ongeval met of in de nabijheid van een aardgasvervoersinstallatie:

0800 90 102
of 02 282 70 03

Meer info 

Hulp bij het gebruik van zoekoperatoren

Gebruik “aanhalingstekens” om een reeks woorden of een zin in een welbepaalde volgorde te zoeken.

Booleaanse operatoren

U kan een groep woorden of een zin terugvinden door gebruik te maken van AND, OR, NOT: Booleaanse operatoren worden gebruikt om termen in het zoekveld te combineren.

 

  • AND: Alle gezochte termen moeten in het zoekresultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel AND Peer geeft resultaten waarin zowel het woord appel als het woord peer voorkomen.

     

  • OR:  Minstens één van de gezochte termen moet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel OR Peer geeft resultaten waarin ofwel het woord Appel, ofwel het woord Peer, ofwel beide woorden voorkomen.

     

  • NOT: De term die wordt voorafgegaan door NOT mag niet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel NOT Peer geeft resultaten waarin het woord appel voorkomt, maar niet het woord Peer.